Služby ICT infrastruktury

ČD-T zajišťuje servisní zásahy po celém území České republiky 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Servis je garantován SLA podmínkami. Dále nabízíme podrobnou strukturovanou evidenci infrastruktury a navázaných služeb, provoz centrálních dohledových systémů a zákaznického pracoviště podpory.

Co infrastruktura zahrnuje

 • hlasové sítě
 • datové IP sítě a přenosové technologie
 • analogové i digitální radiové systémy
 • napájecí zařízení, záznamové zařízení obrazu a hlasu
 • kabelové sítě optické i metalické
 • LAN sítě

Komu je služba určena

 • dopravní společnosti
 • velké a střední společnosti podnikající v různých oborech
 • developerské společnosti
 • státní správa

 

Údržba infrastruktury

Služba zahrnuje vykonávání pravidelných úkonů na zařízeních, které vedou ke zvýšení jejich spolehlivosti a udržení provozuschopnosti. Rozsah těchto úkonů předepisuje či doporučuje přímo výrobce, nebo obecně vyplývá ze zkušeností z provozu daných zařízení.

 

Parametry služby

 • přezkoušení funkčnosti zařízení, zejména síťových funkcí
 • vizuální a mechanická kontrola zařízení, vyčištění zařízení a filtrů, kontrola chlazení,  kontrola upevnění a mechanického zajištění desek, dílů a celého zařízení,
 • kontrola přívodních vodičů, kabelů, konektorů a svorkovnic
 • kontrola úplnosti zařízení včetně evidenčních a dokumentačních údajů
 • měření, nastavení a kontrola konfigurace provozních parametrů zařízení, korekce na předepsané hodnoty
 • kontrola napájení zařízení
 • pravidelné vykonávání revizní činnosti včetně vystavení protokolů
 • pravidelné zálohování konfigurace zařízení a kontrola provedení automatického zálohování konfigurace zařízení 
 • pravidelné zálohování dat a kontrola provedení automatického zálohování dat 
 • pravidelná kontrola verzí a aktualizací softwaru a firmwaru zařízení a systému 
 • ověření dostupnosti služby
 • elektronická evidence údržby, reporting služby

Technologické pokrytí údržby

 • datové sítě LAN, MAN a WAN (síťové prvky Cisco, Nokia, Huawei, Mikrotik) 
 • telefonní sítě – samostatné PBX nebo sítě PBX (ústředny Ericsson, Siemens, TTC,2N apod.) 
 • přenosové systémy SDH 
 • radiové sítě digitální i analogové
 • kabely metalické i optické (místní, dálkové, úložné, závěsné)
 • místní rozvody (strukturované kabeláže do cat. 6)
 • signalizační a monitorovací zařízení (EZS, EPS, kamerové systémy)
 • informační zařízení, bezdrátové a místní rozhlasy, audiovizuální systémy
 • zařízení pro záznam obrazu, hlasu a zpráv
 • napájecí systémy 48V DC, 230/400V AC, záložní zdroje
 • technologické prostory včetně racků, rozvodů, klimatizací a zhášecích system

Hlavní výhody

 • know-how uvedených technologií a technologických celků
 • předcházení vážným závadám na zařízeních 
 • spolehlivost
 • outsourcing pomocných činností
 • celorepubliková působnost

Servis infrastruktury

Služba zahrnuje nepravidelné zásahy, které jsou vyvolané poruchou nebo k nimž dochází na základě požadavků zákazníka, jenž si přeje změnu na vlastní ICT infrastruktuře. Servis poskytujeme pro vlastní implementované projekty i technologie dodané třetí stranou.

 

Parametry služby

 • odstranění poruchy, případně obnova funkčnosti zařízení nouzovým způsobem s následným definitivním odstraněním poruchy v nejkratším možném termínu
 • přezkoušení funkčnosti zařízení
 • změny nastavení konfigurace HW nebo SW dle požadavků zákazníka
 • garance SLA (definování doby do zahájení odstraňování poruchy a odstranění poruchy, doby do provizorního či definitivního zprovoznění)
 • reporting servisních zásahů s možností prezentace na zákaznickém portálu

Technologické pokrytí servisu

 • datové sítě LAN, MAN a WAN (síťové prvky Cisco, Nokia, Huawei, Mikrotik) 
 • telefonní sítě – samostatné PBX nebo sítě PBX (ústředny Ericsson, Siemens, TTC, 2N apod.) 
 • přenosové systémy SDH
 • radiové sítě digitální i analogové
 • kabely metalické i optické (místní, dálkové, úložné, závěsné)
 • místní rozvody (strukturované kabeláže cat. 5, cat. 6, cat. 7)
 • signalizační a monitorovací zařízení (EZS, EPS, kamerové systémy)
 • informační zařízení, bezdrátové a místní rozhlasy, audiovizuální systémy
 • zařízení pro záznam obrazu, hlasu a zpráv
 • napájecí systémy 48V DC, 230/400V AC, záložní zdroje
 • technologické prostory včetně racků, rozvodů, klimatizací a zhášecích systémů

Hlavní výhody

 • know-how uvedených technologií a technologických celků
 • přenesení servisních nákladů na poskytovatele služby 
 • snížení personálních nákladů u zákazníka
 • outsourcing pomocných činností
 • celorepubliková působnost

Výstavba infrastruktury

Zajišťujeme projektování a výstavbu kabelážních systémů či napájecích systémů, implementaci zabezpečovacích a kamerových systémů, přenosových, hlasových nebo datových sítí.

 

Parametry služby

 • zpracování studie proveditelnosti
 • příprava stavby
 • zpracování dokumentace projektu
 • příprava a vlastní realizace projektu
 • dodávky systémů na klíč, konfigurace systémů
 • ověřovací provoz, vyhodnocení a předání do rutinního ostrého provozu
 • zaškolení obsluhy
 • záruční provoz, záruční a pozáruční servis
 • revize systémů, pravidelné kontroly a servis
 • poradenství

Hlavní výhody

 • vyškolení a zkušení technici
 • montáže osvědčených technologií
 • spolehlivost
 • celorepubliková působnost
 • moderní zařízení
 • outsourcing pomocných činností

Provoz sítí a systémů

Provoz zákaznických sítí a systémů představuje vykonávání činností vedoucích k zajištění integrity provozu předmětných sítí a systémů, zajištění jejich konfigurací a realizaci uživatelských či zákaznických požadavků.

 

Parametry služby

 • řešení incidentů služeb poskytovaných předmětnými sítěmi nebo systémy
 • řešení bezpečnostních incidentů vzniklých při provozu předmětných sítí nebo systémů
 • konfigurace předmětných sítí a systémů zákazníka
 • realizace zákaznických a uživatelských požadavků
 • sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí
 • poskytování informací o stavu sítí a systémů, technologických celků, samostatných zařízení, přístrojů apod.
 • kontrola licencí a jejich obnova 
 • ověřování vlivu nasazení nových aktualizací softwaru a firmwaru

Technologické pokrytí služby:

 • telefonní sítě
 • datové sítě
 • rádiové analogové sítě
 • rádiové digitální sítě
 • přenosové systémy
 • kabelové sítě optické i metalické
 • informační systémy pro veřejnost
 • signalizační a monitorovací systémy

Hlavní výhody

 • know-how uvedených technologií a technologických celků
 • přenesení provozních nákladů na poskytovatele služby
 • snížení personálních nákladů u zákazníka
 • celorepubliková působnost

Zákaznické centrum

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k poskytovaným službám, vyúčtování služeb nebo budete potřebovat další informace, neváhejte kontaktovat náš helpdesk, který vám rád odpoví vaše dotazy.

Soubory ke stažení

Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Související produkty a služby

Drážní telematika a systémy

Drážní zabezpečovací a komunikační systémy ETCS a GSM-R

Infrastruktura

Provozujeme optickou síť o délce více než 3 500 km