Internet


ČDT-Internet

Služba ČDT-Internet umožňuje přístup k internetu prostřednictvím sítě ČD - Telematika. Produkt je určen zejména zákazníkům, kteří potřebují kvalitní a spolehlivé internetové připojení. ČDT-Internet nabízí přístupový okruh a internetovou konektivitu.

FENIX - propojujeme důvěryhodné sítě

 

Parametry služby

 • přístup k síti internet
 • potřebný počet IP adres
 • pevná přístupová linka
 • dostupnost služby garantovaná SLA (Service Level Agreement)
 • technická podpora a pomoc při řešení problémů 24 hodin denně
 • nepřetržitý dohled sítě
 • rozsah přenosových rychlostí: 2 Mb/s až 20 Gb/s

Hlavní výhody

 • garantovaná dostupnost národního uzlu NIX.CZ a přístup do peeringových uzlů v zahraničí
 • vyhrazená přenosová kapacita bez agregace
 • spolehlivá přenosová technologie
 • možnost rychlého upgradu

Komu je služba určena

 • lokální poskytovatelé internetu
 • velké a střední společnosti
 • státní správa a samospráva

Doplňkové služby

 • ČDT-Telehousing – zákazníkovi poskytujeme prostor v našich datových centrech pro umístění jeho vlastní přenosové technologie
 • správa primárního a sekundárního DNS
 • záložní SMTP server elektronické pošty

ČDT-ANTIDDOS 

Účinná ochrana zákazníků před DDoS útoky.

Speciální technologie hloubkové inspekce provozu scrubbing centra dokážou vyhodnotit, které pakety jsou regulérním provozem zákazníka a které jsou součástí DDoS útoku. Pakety, které jsou součástí DDos útoku, scrubbing centrum zachytí a nepropustí k zákazníkovi.

DDoS (Distributed Denial of Service) útoky mají omezit dostupnost služby (např. webových stránek) a jsou charakteristické tím, že útok probíhá současně u velkého množství IP adres (což znemožňuje jejich jednoduché blokování) a zároveň je tak silný, že velmi rychle zahltí dostupné přenosové pásmo, systémové zdroje cíle útoku či prvky transportní infrastruktury balastním provozem, jehož podoba je velmi proměnná a předem nepředvídatelná.

Účinná ochrana před DDoS útoky vyžaduje použití metod hloubkové inspekce provozu a mechanismy rychlé adaptace na jeho různé formy.

Služba ČDT-ANTIDDOS je poskytována ve 2 variantách:

 • Připraveno k čištění – při detekci DDoS útoku je provoz přesměrován do scrubbing centra. Přesměrování a začátek čištění provozu proběhne do 4 minut od začátku DDoS útoku.
 • Trvalé čištění – provoz účastníka je trvale směrován přes scrubbing centrum. Začátek čištění proběhne do 1 minuty od začátku DDoS útoku.

Hlavní výhody

 • včasné odhalení DDoS útoků v internetové konektivitě
 • odstranění balastního provozu
 • nedochází k omezení či nedostupnosti služeb
 • plně automatické řešení bez nutnosti manuálních zásahů
 • výrazné zrychlení reakční doby na DDoS útok
 • snížení zátěže na aktivních prvcích provozovatele sítě

Služba zachycuje následující typy útoků:

 • útoky generované známými nástroji dostupnými na internetu
 • DDoS provoz generovaný známými botnety
 • SYN FLOOD
 • TCP ACK + FIN FLOOD
 • TCP RST FLOOD
 • TCP SYN + ACK FLOOD
 • TCP fragmentation FLOOD
 • UDP FLOOD
 • ICMP FLOOD
 • IGMP FLOOD

Komu je služba určena

 • lokálním poskytovatelům internetu
 • velkým a středním společnostem
 • státní správě a samosprávě
 • poskytovatelům obsahu
 • zpravodajským serverům
 • provozovatelům e-shopů
 • finančním institucím

ČDT-ANTIDDOS zabraňuje:

 • nedostupnosti služby (e-shopu, webových stránek zákazníka) způsobené DDoS útokem
 • ztrátám způsobeným DDoS útoky, jež nelze běžnými způsoby jednoduše blokovat
 • zahlcení dostupného přenosového pásma a systémových zdrojů, které jsou cílem útoku
 • zahlcení prvků transportní infrastruktury balastním provozem, jehož podoba bývá proměnná a předem nepředvídatelná
 • nekalým konkurenčním praktikám prostřednictvím DDos útoků

ČDT-ANTIDDOS je doplňkovou službou k přístupu do sítě Internet poskytovanému společností ČD - Telematika.

ČDT-Monitor

Služba ČDT-MONITOR umožňuje získat zákazníkovi přehled o bezpečnostních incidentech pocházejících od koncových uživatelů v jeho internetové síti. Prostřednictvím speciálních sond je monitorován internetový provoz odcházející od koncových uživatelů zákazníka a sebraná data jsou vyhodnocována metodami detekujícími bezpečnostní rizika. S tímto produktem získává zákazník rychlý přehled o bezpečnostních rizicích ve své síti (útoky generované z jeho sítě, skenování počítačů, generování spamu atd.), což mu umožňuje rychle reagovat a předcházet tak zneužívání zdrojů v jeho síti k DDoS útokům a rozesílání SPAMu, ale např. i zařazení jeho IP adres do veřejných blacklistů a ztrátě reputace.

Prostřednictvím speciálních sond je monitorován jeho internetový provoz a sebraná data jsou vyhodnocována metodami detekujícími bezpečnostní rizika.

S tímto produktem získává zákazník rychlý přehled o bezpečnostních rizicích ve své síti (útoky proti počítačům v síti, skenování počítačů, generování spamu atd.), což mu umožňuje rychle reagovat a minimalizovat jejich dopady na uživatele.

Použité metody

 • Telnet – zvýšené použití služby Telnet. Detekuje veškeré spojení, včetně pokusů o spojení na TCP port 23, a pro jednotlivé IP adresy počítá počty těchto spojení;
 • SSHDICT – pokusy o uhodnutí uživatelského jména/hesla, případně přihlášení podvrženým certifikátem ke službě SSH. Metoda je schopna rozpoznat úspěšný/neúspěšný útok;
 • OUTSPAM – odesílání nebo pokusy o odesílání zvýšeného počtu e-mailů z konkrétních IP adres;
 • SCANS – různé typy scanování sítě a způsoby provedení. Součástí detailů je počet unikátních scanů, zpráva o případné odpovědi scanované IP adresy a seznam dotčených portů. Indikuje zavirované IP adresy v síti;
 • DNSQUERY – zvýšený počet DNS dotazů z konkrétních IP adres;
 • DNSANOMALY – podezřelá komunikace DNS provozu;
 • BLACKLIST – kontrola provozu (podle přiřazených filtrů) a rozpoznání komunikace s IP adresami uvedenými na blacklistu;
 • RDP Dictionary Attacks – rozpoznává pokusy o uhádnutí uživatelského jména a hesla do služby RDP. Slovníkové útoky jsou široce rozšířenou a oblíbenou metodou pro získání neautorizovaného přístupu do počítačového system.
 • REFLECTDOS Amplificated DoS attack – detekuje DoS útoky, které využívají ke svému zesílení nedostatků některých služeb. Umožňují vygenerovat pro specifický požadavek několikanásobně větší odpověď, a to k jejímu odeslání na podvrženou zdrojovou IP adresu požadavku (např. prostřednictvím nezabezpečených NTP serverů).

Hlavní výhody

 • včasné odhalení rizikového provozu v internetové konektivitě
 • snížení zátěže na aktivních prvcích provozovatele sítě
 • další rozvoj obchodních aktivit velkoobchodních partnerů směrem ke koncovým zákazníkům

Komu je služba určena

 • lokální poskytovatelé internetu
 • velké a střední společnosti
 • státní správa a samospráva

Služba je poskytována jako doplňková služba k přístupu do sítě internet, poskytované společností ČD - Telematika.

Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Související produkty a služby

ICT služby

Nabízíme serverhousing, telehousing či služby call centra

ICT security

Implementace bezpečnosti a služby bezpečnosti informací