Hlasové služby


ČDT-Virtuální operátor

ČDT-Virtuální operátor poskytuje připojení menšího operátora k veřejné telefonní pevné síti.

Produkt využijí zejména menší poskytovatelé hlasových služeb, kteří mají zájem o přístup k ostatním veřejným telefonním pevným sítím prostřednictvím veřejné telefonní sítě ČD - Telematika.

Ta pro zákazníka vytváří „virtuální tranzitní ústřednu“ a umožňuje mu stát se „virtuálním operátorem“. Zákazník nemusí investovat do drahé technologie, aby svým klientům zajistil hlasové služby, a to již od malého počtu klientů.

Parametry služby

 • připojení ke komunikační síti ČD-T prostřednictvím portu ISDN PRI nebo prostřednictvím protokolu SIP
 • tranzit hovoru z/do veřejných komunikačních sítí z/do sítě zákazníka
 • možnost přenesení čísel od stávajícího poskytovatele telefonních služeb
 • nepřetržitý dohled sítě
 • technická podpora a pomoc při řešení problémů 24 hodin denně
 • účtování po vteřinách
 • koncovým uživatelům účtuje zákazník

Hlavní výhody

 • úspora finančních nákladů
 • možnost dalšího rozšíření portfolia nabízených služeb
 • příležitost k dalšímu zvyšování tržeb

Komu je služba určena

 • lokální poskytovatelé internetu
 • lokální CSP/ASP (Content/Application Service Provider)

Doplňkové služby

 • ČDT-Telehousing – zákazníkovi poskytujeme prostor v našich datových centrech pro umístění jeho vlastní přenosové technologie
 • ČDT-800 – volání na účet volaného

ČDT-800

Služba ČDT-800 nabízí volání na účet volaného.

Produkt využijí zákazníci, kteří chtějí svým klientům nabídnout možnost bezplatného získání informací. Je to jeden z nejefektivnějších prostředků přímé komunikace se zákazníky.

Parametry služby

 • zřízení a provoz čísla 800 XXX XXX
 • přenositelnost čísel od jiných operátorů
 • nepřetržitý dohled sítě
 • technická podpora a pomoc při řešení problémů 24 hodin denně
 • účtování po vteřinách
 • dosažitelnost z pevných i mobilních sítí
 • číslo je dostupné pouze v České republice

Hlavní výhody

 • výhodná pořizovací cena
 • jedno kontaktní číslo pro Českou republiku
 • možnost výběru čísla

Komu je služba určena

 • velké a střední společnosti
 • státní správa a samospráva

ČDT-Voice Direct

Služba ČDT-Voice Direct nabízí připojení pobočkové ústředny zákazníka do veřejné telefonní sítě.

Služba ČDT-Voice Direct nabízí připojení pobočkové ústředny zákazníka do veřejné telefonní sítě. Produkt je určen zejména firemním zákazníkům, kteří potřebují kvalitní pevné hlasové služby.

Služba nabízí volání v rámci České republiky i mezinárodní volání, bezplatné přidělení uživatelských čísel i možnost přenosu čísla.

Parametry služby

 • volání po České republice i do zahraničí
 • přidělení účastnických čísel zdarma podle potřeb zákazníka
 • zajištění zveřejnění čísel v telefonním seznamu
 • možnost přenesení čísel od stávajícího operátora
 • nepřetržitý dohled sítě
 • technická podpora a pomoc při řešení problémů 24 hodin denně
 • připojení ke komunikační síti ČD-T prostřednictvím portů ISDN PRI nebo prostřednictvím protokolu SIP
 • přenos faxu do skupin G3 2,4−14,4 Kb/s a G4 64 Kb/s
 • přenos dat v rychlostech násobku 64 Kb/s
 • účtování po vteřinách

Hlavní výhody

 • zvýhodněná cena pro pět destinací v ČR a zahraničí podle výběru zákazníka
 • úspora finančních nákladů

Komu je služba určena

 • velké a střední společnosti
 • státní správa a samospráva

Doplňkové služby

 • ČDT-800 – volání na účet volaného

Kontaktujte nás

Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Související produkty a služby

Datové služby

Transparentní optický kanál DWDM, privátní sítě (VPN) či služby s garantovanou kapacitou.

Internet

Služba ČDT-Internet umožňuje přístup k internetu prostřednictvím naší vlastní optické sítě