Drážní telematika a systémy

Drážní zabezpečovací a komunikační systémy (ETCS a GSM-R)


Retrofit vozidel technologií ETCS

Patříme mezi nejvýznamnější integrátory mobilní části systému ETCS na kolejová vozidla v České republice.

Patříme mezi nejvýznamnější integrátory mobilní části systému ETCS na kolejová vozidla v České republice. ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém a hlavním cílem jeho zavádění je sjednotit zabezpečovací systémy evropských železnic a tím zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč Evropou, a také umožnit vedení vlaků bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích jednotlivých států a bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními zabezpečovacími systémy.

Kolejová vozidla, která jsou již v provozu, dokážeme dovybavit systémem ETCS a to vč. integrace na stávající systémy a zařízení ve vozidle (tzv. retrofit). V takovém případě pokryjeme činnosti od převzetí vozidla od zadavatele až po finální předání ve stavu plné způsobilosti k provozu zpět zadavateli, a to s plně funkčním zařízením mobilní části ETCS. Realizace zahrnuje kromě samotného dodání technologie ETCS také prototypování – tj. vyprojektování vhodného technického řešení integrace ETCS s daným vozidlem, testování, zkoušky a homologaci příslušnými drážními autoritami. Poté následuje sériové vybavování vozidel, zahrnující vždy instalaci a tzv. commissioning (neboli „oživení“) nově přidaných systémů, a následuje zajištění schválení vozidla pro provoz (potvrzení shody s prototypem).

Při samotných dodávkách technologie ETCS spolupracujeme s předním evropským výrobcem. Na území ČR jsme jedinou společností, jež může zajišťovat „oživení“ ETCS díky úzké spolupráci s výrobcem této technologie – společností Alstom. Našimi zákazníky jsou významní železniční dopravci jak ze segmentu osobní, tak i nákladní dopravy, pro které dovybavujeme technologií ETCS všechny běžně používané, ale i raritnější řady vozidel.

Těmito vysoce odbornými činnostmi rozšiřujeme portfolio našich služeb a navazujeme na vlastní zkušenosti v oblasti drážní telematiky v České republice, a to zejména v podobě dodávek systému GSM-R. Ten představuje evropský standard pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s vlakem a zároveň slouží jako základní komunikační systém pro ETCS.

Výstavba systému ETCS (stacionární i mobilní části) je pro železnici v České republice pro následující období výsostně strategickou záležitostí v souladu s evropskou a českou legislativou.

Radiostanice GSM-R

Vybavování železničních kolejových vozidel radiostanicemi GSM-R je komplexní řešení zahrnující vybavení hnacího vozidla nebo vozidlové soupravy vozidlovými radiostanicemi, zajištění následných činností v rámci záručního i pozáručního servisu dle sjednaných garantovaných parametrů a pravidelnou preventivní údržbu kompletní radiostanice.

 

Vozidlové radiostanice GSM-R

  • slouží pro komunikaci strojvedoucího s výpravčím, dispečerem, jiným hnacím vozidlem, případně k další služební komunikaci do jakékoliv jiné telefonní či mobilní sítě
  • jsou nezbytné pro provoz na všech tratích, nebo v železničních uzlech, kde je správcem železniční dopravní cesty nařízena rádiová komunikace přes síť GSM-R
  • splňují veškeré požadavky mezinárodní normy EIRENE, zejména pro skupinová volání jednosměrná, skupinová volání obousměrná, identifikaci funkčním číslem hnacího vozidla, nouzové volání, prioritizaci volání
  • jsou připraveny na funkci generálního stopu
  • je možné je vybavit i dalšími doplňkovými moduly, např. modulem pro přenos dat přes veřejného operátora nebo modulem GPS pro přenos informací o poloze vozidla

Hlavní výhody

  • know-how technologie GSM-R
  • vyškolení a zkušení technici s potřebnými oprávněními
  • dlouhodobá orientace služeb na drážní prostředí
  • zajištění komplexních služeb včetně dodávky, montáže, provozování, servisu a údržby nejen vozidlových radiostanic, ale i související ICT infrastruktury
  • celorepubliková působnost

Fotogalerie z testování systému ETCS ve Velimi

Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Související produkty a služby

Infrastruktura

Provozujeme optickou síť o délce více než 3 500 km

Servisní služby infrastruktury

Servisní zásahy po celém území České republiky 24 hodin denně