Drážní telematika a systémy

Drážní zabezpečovací a komunikační systémy (ETCS a GSM-R)


ETCS a GSM-R

Patříme mezi nejvýznamnější integrátory mobilní části systému ETCS na kolejová vozidla v České republice.

Patříme mezi nejvýznamnější integrátory mobilní části systému ETCS na kolejová vozidla v České republice. ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém a hlavním cílem jeho zavádění je sjednotit zabezpečovací systémy evropských železnic a tím zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč Evropou, a také umožnit vedení vlaků bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích jednotlivých států a bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními zabezpečovacími systémy.

Kolejová vozidla, která jsou již v provozu, dokážeme dovybavit systémem ETCS a to vč. integrace na stávající systémy a zařízení ve vozidle (tzv. retrofit). V takovém případě pokryjeme činnosti od převzetí vozidla od zadavatele až po finální předání ve stavu plné způsobilosti k provozu zpět zadavateli, a to s plně funkčním zařízením mobilní části ETCS. Realizace zahrnuje kromě samotného dodání technologie ETCS také prototypování – tj. vyprojektování vhodného technického řešení integrace ETCS s daným vozidlem, testování, zkoušky a homologaci příslušnými drážními autoritami. Poté následuje sériové vybavování vozidel, zahrnující vždy instalaci a tzv. commissioning (neboli „oživení“) nově přidaných systémů, a následuje zajištění schválení vozidla pro provoz (potvrzení shody s prototypem).

Při samotných dodávkách technologie ETCS spolupracujeme s předním evropským výrobcem. Na území ČR jsme jedinou společností, jež může zajišťovat „oživení“ ETCS díky úzké spolupráci s výrobcem této technologie – společností Alstom. Našimi zákazníky jsou významní železniční dopravci jak ze segmentu osobní, tak i nákladní dopravy, pro které dovybavujeme technologií ETCS všechny běžně používané, ale i raritnější řady vozidel.

Těmito vysoce odbornými činnostmi rozšiřujeme portfolio našich služeb a navazujeme na vlastní zkušenosti v oblasti drážní telematiky v České republice, a to zejména v podobě dodávek systému GSM-R. Ten představuje evropský standard pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s vlakem a zároveň slouží jako základní komunikační systém pro ETCS.

Výstavba systému ETCS (stacionární i mobilní části) je pro železnici v České republice pro následující období výsostně strategickou záležitostí v souladu s evropskou a českou legislativou.

Fotogalerie z testování systému ETCS ve Velimi

Vyjádření k existenci sítí

Webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci elektronických komunikací sítí.

Územně analytické podklady

Webová aplikace určená pro podání žádosti o vydání, prohlížení a vyzvednutí dat.

Související produkty a služby

Infrastruktura

Provozujeme druhou nejrozsáhlejší optickou síť v České republice o délce více než 3 500 km

Servisní služby infrastruktury

Servisní zásahy po celém území České republiky 24 hodin denně