Informace pro stavebníky


Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Vytyčení trasy telekomunikačního vedení

Pokud potřebujete vytyčit kabelovou trasu telekomunikačního vedení ve správě ČD - Telematiky, postupujte následovně:
  • Objednávku vytyčení trasy zasílejte na adresu ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 nebo
    e-mailem na podpora@cdt.cz.
  • Objednávka musí obsahovat vaše kontaktní údaje, bankovní spojení, číslo a datum vydání Vyjádření k telekomunikačním sítím. Pro včasné vytyčení trasy zašlete objednávku nejlépe 7 i více dnů před termínem, kdy vytyčení trasy potřebujete.
  • Vytyčení je zpoplatněno hodinovou sazbou (včetně cesty technika na místo výkonu), zpoplatněna je i případná subdodávka geodetickou kanceláří.
  • Cena za realizaci vytyčení trasy do tří dnů od doručení objednávky je navýšena expresním příplatkem 30 %.

Termín, způsob a formu vytyčení trasy si sjednejte nejlépe 7 i více dnů předem u kontaktní osoby podle lokalizace stavby – viz níže Kontakty podle územní působnosti.

Po provedení vytyčení trasy telekomunikačního vedení vám bude zaslána faktura na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud jste e-mail v objednávce neuvedli, bude vám faktura zaslána poštou.

V případě, že na stavbě došlo k odkrytí telekomunikačního vedení (zařízení), volejte prosím neprodleně kontaktního pracovníka (dle lokalizace stavby) – viz níže Kontakty podle územní působnosti. Stejně tak nás kontaktujte před zakrytím vedení: pro kontrolu, zda vedení (zařízení) nebylo viditelně poškozeno, zda byly dodrženy příslušné normy i stanovené podmínky.

Kontakty podle územní působnosti

O společnosti

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a dodavatelem pro drážní prostředí v oblastech telekomunikací, měření a zabezpečení.

Mapa pokrytí

Naše páteřní přenosová síť