ICT služby

Naše datové centrum v Praze  je vybudováno ve vysokém standardu zabezpečení, podle nejmodernějších trendů a s nepřetržitým dohledem. Prostor technologického sálu je projektován pro režim utajení stupně "Důvěrné". Prostory tak splňují požadavky pro umístění ICT technologií náročných zákazníků z oblasti státní správy, operátorů a velkých společností.

Parametry datového centra v Praze

 • 119 rackových pozic
 • zabezpečení prostoru projektováno na stupeň utajení "Důvěrné"
 • postaveno v souladu se specifikací TIER III
 • výkon ICT 630 kW
 • připojeno k vlastní optické páteřní síti z několika nezávislých směrů
 • bezpečná zóna mimo záplavové území
 • budova součástí kritické infrastruktury státu
 • dobrá dopravní dostupnost, parkoviště pro zákazníky
 • přístup oprávněných osob 24 hodin denně
 • nepřetržitá podpora dohledového centra

 Napájení a klimatizace

 • do každého racku přívod ze dvou nezávislých rozvaděčů
 • každý rack samostatně měřený
 • VN přípojka ze dvou směrů 1 MVA
 • UPS N+1 s celkovým výkonem 700 kW
 • 2x diesel agregát 1,5 MVA s náběhem do 60 s
 • palivové nádrže 2 x 4000 L
 • klimatizační jednotky N+1
 • klimatizace se systémem přímého výparu
 • klimatizace freecooling

Zabezpečení

 • bezpečnostní přístupové karty s šifrováním
 • kamerový systém
 • samohasící systém
 • on-line monitoring technologie datacentra 24/7/365

Prostory datacentra využijí

 • velké společnosti
 • státní správa
 • finanční instituce
 • telekomunikační operátoři

 

ČDT-Serverhousing

Služba ČDT-Serverhousing umožňuje umístění IT technologie zákazníka v našem datovém centru. Tento produkt je určen zejména těm zákazníkům, kteří potřebují umístit své technologie do profesionálních prostor.

Parametry služby

 • pronájem prostoru (stojanů – racků) pro umístění IT technologie
 • vysoce zabezpečený prostor (čipové karty, kamerový systém, recepční služba)
 • záložní zdroje nepřerušitelného napájení
 • diesel agregáty pro případ výpadku distribuční sítě
 • klimatizace a nepřetržité sledování teploty, vlhkosti a napájení v prostoru datového centra
 • zálohování klimatizace a napájecích systémů
 • přístup oprávněných osob do datového centra 24 hodin denně
 • rychlé a garantované připojení k internetu prostřednictvím páteřní sítě ČD - Telematika
 • nepřetržitý dohled nad datovým centrem a sítí
 • kontaktní centrum k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • biometrické vstupní systémy

 Hlavní výhody datového centra ČD - Telematika

 • postaveno dle nejmodernějších trendů a dle příslušných předpisů a norem
 • připojeno k vlastní optické páteřní síti "z několika nezavislých směrů"
 • vysoká dostupnost a zálohování všech technologií

Komu je služba určena

 • velké společnosti
 • státní správa a samospráva
 • telekomunikační operátoři

ČDT-Telehousing

Služba ČDT-Telehousing poskytuje zákazníkům možnost umístění přenosové technologie v prostorách naší společnosti. Produkt je určen těm zákazníkům, kteří již využívají některou z našich služeb a mají zájem realizovat přístupovou linku mezi svou lokalitou a naší sítí po vlastní infrastruktuře. Zákazníkovi poskytneme prostor k umístění jeho vlastní přenosové technologie.

Parametry služby

 • poskytnutí prostoru pro umístění vlastní technologie v prostorách ČD - Telematika
 • možnost volby napájení služby zálohovanými 48 V nebo nezálohovanými 230 V
 • dostupnost technologie 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • technická podpora a pomoc při řešení problémů 24 hodin denně
 • technické parametry plně odpovídají požadavkům na technologické telekomunikační prostory včetně režimu přístupu

Hlavní výhody

 • možnost realizovat „poslední míle“ od sítě ČD - Telematika prostřednictvím vlastní technologie
 • flexibilní zajištění přístupu pro techniky zákazníka
 • velké množství nabízených prostor

Komu je služba určena

 • telekomunikační operátoři
 • lokální poskytovatelé internetu

ČDT-Call centrum

Služba ČDT-Call centrum zajišťuje komplexní outsourcing v oblasti komunikace a péče o zákazníky prostřednictvím call centra. Poskytuje obchodní a technickou podporu koncovým zákazníkům nejen v segmentu telekomunikací.

Zákaznický servis je realizován v rozsahu dle potřeb objednatele, případně s garancí dostupnosti 24 hodin denně. Provoz služby zajišťují profesionálně vyškolení pracovníci společnosti ČD - Telematika. Služba ČDT-Call centrum je určena především velkým společnostem a státní správě.

Parametry služby

 • poskytování zákaznického servisu – call centra (zpracování telefonických požadavků, realizace odchozích volání)
 • provozování informačních linek
 • kontaktování potenciálních zákazníků (pre-sales aktivity, sjednávání schůzek)
 • zpracování e-mailů a požadavků zadaných na webových portálech, řešení reklamací
 • helpdesk – technická podpora zákazníků s napojením na dispečerské pracoviště nebo dohledové centrum
 • správa kontaktů a aktualizace dat
 • provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a dotazníkových kampaní
 • reporting a vyhodnocení úspěšnosti všech aktivit call centra
 • možnost zřízení a provozování linky 800 XXX XXX

 Hlavní výhody

 • profesionální služby call centra bez investice vlastního kapitálu
 • snížení personálních nákladů
 • vyšší retence zákazníků prostřednictvím kvalitní obsluhy a vyřizování jejich požadavků
 • maximalizace potenciálu prodeje produktů a služeb zadavatele
 • garantovaná dostupnost – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu
 • plnění standardu kvantitativních i kvalitativních parametrů call centra dle dohodnutých SLA
 • 100% monitoring příchozích / odchozích hovorů
 • systematické vyhodnocování zpětné vazby od zákazníka

ČDT-Videokonference

Moderní služba prezentuje efektivní způsob komunikace, při které se přenáší současně zvuk i obraz mezi dvěma i více účastníky po uzavřené datové síti nebo přes internet, nezávisle na umístění videokonferenčních místností.

Charakteristika služby

 • Možnost komunikace mezi vybavenými videokonferenčními místnostmi i mezi koncovými body s mobilní technikou. Po instalaci klientské aplikace je snadné zahájit videokonferenci prostřednictvím notebooků, tabletů a inteligentních telefonů.
 • Kromě videokonference umožňuje dodávaná služba nahrávání a následné publikování záznamu například při pořádání videoškolení zaměstnanců, umožňuje také využití záznamů z konferencí pro další účely atd.

Hlavní výhody

 • úspora nákladů na cestování i čas strávený na cestách
 • možnost přizvat libovolného účastníka zapojeného do videokonferenčního systému, který je v dosahu datového připojení
 • řízené pořizování záznamů a jejich prezentace
 • možnost postupného rozšiřování aplikace podle potřeby
 • možnost sdílení videokonferenčních prostředků
 • pořádání pravidelných plánovaných videokonferencí s předem definovaným seznamem účastníků i spontánních hovorů či konferencí
 • efektivnější spolupráce pracovníků v různých lokalitách sdílením prezentací a dokumentů a současnou komunikací „tváří v tvář“ se všemi účastníky ve stejném čase

Využití služby

 • vzdálené pracovní porady s účastí několika různých lokalit
 • školení na dálku s možností bezprostřední reakce na podněty účastníků
 • personální pohovory
 • jednání, ze kterých je třeba pořídit řízený záznam

Zákaznické centrum

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k poskytovaným službám, vyúčtování služeb nebo budete potřebovat další informace, neváhejte kontaktovat náš helpdesk, který vám rád odpoví vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Související produkty a služby

Internet

Služba ČDT-Internet umožňuje přístup k internetu prostřednictvím naší vlastní optické sítě

Datové služby

Transparentní optický kanál DWDM, privátní sítě (VPN) či služby s garantovanou kapacitou.