Certifikace a osvědčení

Snahou společnosti ČD - Telematika je poskytovat služby na nejvyšší profesionální úrovni a neustále se zlepšovat. Trvale tak usilujeme o zkvalitňování nabízených služeb, šetrný vztah k životnímu prostředí a o zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance. Tuto naši snahu potvrzuje i získání mnoha certifikací.

Certifikace

ISO 9001

Systém managementu kvality

ISO 14001

Systém environmentálního managementu

ISO 45001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 27001

Systém managementu bezpečnosti informací

ISO 20000-1

Informační technologie - Management služeb

ISO 21500

Systém managementu řízení projektů organizace

ISO 50001

Systém managementu hospodaření s energií

Osvědčení

ČOS 051672

AQAP2110

Osvědčení NBÚ

O společnosti

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

Mapa pokrytí

Naše páteřní přenosová síť