O společnosti

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a dodavatelem pro drážní prostředí v oblastech telekomunikací, měření a zabezpečení

 

V rámci svých aktivit poskytuje ČD - Telematika internetové, datové a hlasové služby včetně služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických a telekomunikačních infrastruktur. Dále nabízí a realizuje sofistikovaná řešení pro drážní prostředí, jako jsou stacionární vozidlové i mobilní komunikační a technologické systémy v rámci vozidel (GSM-R projekty), zabezpečovací vlakové systémy ETCS, včetně jejich realizace od návrhu řešení a instalaci, až po záruční i pozáruční servis v režimu 24/7 s garantovanými SLA. ČD - Telematika se dlouhodobě zaměřuje na řešení v oblasti silniční telematiky a na servis a údržbu dalších prvků ICT infrastruktur.

ČD - Telematika vybudovala stabilní páteřní síť o délce více než 3500 kilometrů, s přenosovou kapacitou až 96 x 100 Gbps a s více než 500 přípojnými místy.

Portfolio činností společnosti zahrnuje:

  • Výstavba, servis a provoz telekomunikační a sdělovací techniky.
  • Mobilní a zabezpečovací technika pro železniční kolejová vozidla jako je například měření kvality dopravní cesty, ETCS, komunikační systémy, palubní komunikační služby a další.
  • Kvalitní vysokorychlostní internetové připojení s propojením jednotlivých lokalit po celém území České republiky.
  • Serverhousing, telehousing
  • Pronájem prostor ve vlastních geograficky nezávislých datových centrech s vysokým stupněm zabezpečení. Datová centra jsou podporována dohledem v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Specializovaná servisní pracoviště zajišťují služby zákazníkům na 25 místech České republiky.
  • Portfolio doplňují služby jako servis kontaktního centra, systémová integrace, diagnostika a analýza dat nebo kybernetická bezpečnost.

Od svého založení v roce 1994 si za dobu více než 25 let působení na českém trhu vybudovala pozici jednoho z největších dodavatelů velkoobchodních telekomunikačních služeb. ČD - Telematika je stabilní společností s více než 500 zaměstnanci, na jejichž schopnostech a kvalifikaci staví své úspěchy.

Služby ČD-T jsou procesně zajišťovány dle požadavků ČSN ISO 9001 Systém managementu jakosti a ČSN ISO/IEC 20000-1 Informační technologie – Management služeb a dalších. ČD-T je držitelem osvědčení vydaného NBÚ na stupeň "Tajné" a certifikace AQAP – požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě. Je členem profesních organizací, jako jsou CZ.NIC, NIX.CZ, ACRI a AKI ČR, a zapojila se do projektu FENIX – bezpečný internet v ČR.

Produkty a služby

Internet

Služba ČDT-Internet umožňuje přístup k internetu prostřednictvím naší vlastní optické sítě

Drážní telematika a systémy

Drážní zabezpečovací a komunikační systémy ETCS a GSM-R

Servisní služby infrastruktury

Servisní zásahy po celém území České republiky 24 hodin denně

Infrastruktura

Provozujeme optickou síť o délce více než 3 500 km

Hlasové služby

Nabízíme služby Virtuálního operátora, provoz linky 800 a další

Datové služby

Transparentní optický kanál DWDM, privátní sítě (VPN) či služby s garantovanou kapacitou.

ICT služby

Nabízíme serverhousing, telehousing či služby call centra

ICT security

Implementace bezpečnosti a služby bezpečnosti informací

Historie společnosti

Celá historie
2020

I v roce 2020 se ČD - Telematika nadále soustředila na poskytování služeb servisu a údržby ŽTM pro Správu železnic. V dubnu 2020 nicméně Správa železnic oznámila ČD - Telematice záměr zajišťovat si tuto činnost vlastními zdroji a vyzvala ji k zahájení jednání k prodeji části závodu zajišťující tuto činnost. ČD - Telematika se tak po zbytek roku intenzivně věnovala jednáním o podobě a podmínkách transakce. Tato jednání pokračovala i v roce 2021.

Stěžejním projektem a novou kompetencí pro období několika budoucích let je dodávka mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS pro České dráhy a ČD Cargo. V průběhu roku 2020 byly u zakázky pro ČD Cargo úspěšně dokončeny dva prototypy hnacích vozidel a postupně nabíhá instalace sérií. V oblasti výstavby se povedlo pro partnera AŽD realizovat zakázku zabezpečení tunelu Březno na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov s využitím inovativní technologie Lidar; současně se realizovala řada dalších zakázek rekonstrukce traťových úseků a infrastruktury v rámci přeložek optických kabelů, a to jak pro zákazníka SŽ, tak i v rámci vlastní optické infrastruktury ČD - Telematika.

Společnost dále v roce 2020 pokračovala v projektech výstavby GSM-R, zakázce systémové integrace nového technologického pasportu infrastruktury (TPI) a dodávky nových telefonních ústředen pro zákazníka Správu železnic. Rok 2020 znamenal další posun v řešení otázky užívání pozemků Správy železnic a vlastnictví ČD pro vedení ŽVPS. K většině dotčených pozemků byly zpracovány geometrické plány a k části z nich již byly mezi ČD - Telematikou, Správou železnic a ČD zřízeny služebnosti. Cílem ČD - Telematiky bylo mít tuto otázku vyřešenou do konce roku 2020, s ohledem na pandemickou situaci však projekt nabral zpoždění a bude dokončen až v roce 2021.

2019

Konsorcium ČD - Telematika, ALSTOM Belgium a AŽD zvítězilo v zakázce na dodávku mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS ČD Cargo. ČD-T vybaví celkem 78 lokomotiv ČD Cargo, konkrétně 31 lokomotiv řady 163 a 47 lokomotiv řady 363. Dokončení zakázky v celkové hodnotě v řádu desítek milionů eur je plánováno do konce roku 2022. Konsorcium ČD - Telematika, ALSTOM Belgium a AŽD zvítězilo v zakázce na dodávku mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS pro České dráhy. ČD-T vybaví celkem 131 lokomotiv Českých drah, konkrétně se jedná o řady lokomotiv 162, 362, 162 WTB a 362 WTB. Dokončení zakázky v celkové hodnotě v řádu desítek milionů eur je plánováno do konce roku 2023.

Do roku 2019 vstoupila ČD - Telematika s vizuálně upraveným logem. Po úpravě logo naplňuje vizi: Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a dopravní telematiky.

ČD - Telematika úspěšně otestovala ve své síti datový přenos s kapacitou 1,2 Tbit/s, a to zcela unikátně, v běžném provozu stávající DWDM sítě. Test proběhl ve spolupráci se sdružením CESNET s využitím technologie firmy ECI.

ČD - Telematika se stala spolu se Skupinou ČEZ a Severočeskou vodárenskou společností zakládajícím členem Asociace kritické infrastruktury České republiky. Jedním z hlavních cílů nově vzniklé asociace je vytváření optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury České republiky. Mezi kritickou infrastrukturu patří takové prvky či systémy, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Předání nového centra výuky síťových technologií a elektrotechniky pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou v České Třebové. ČD-T pokračuje v dlouhodobé zakázce servisu tunelového komplexu v Brně pro společnost SPEL (servisní smlouva do roku 2022). Poskytování servisu zdrojů nepřerušitelného napájení v rámci čtyřleté smlouvy s DPP.

Úspěšně dokončená Výstavba systému GSM-R na železniční trati České Budějovice – Plzeň pro společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. Pokračování v realizaci projektu nový Technický pasport infrastruktury (TPI), jehož součástí je i pasport železničního svršku dle smlouvy se Správou železnic, státní organizace. Dokončeny práce na optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice a rekonstrukce nástupišť č. 1 a č. 4 v železniční stanici Havlíčkův Brod.

Dokončena zakázka ČEZ – realizace datového centra Tušimice v řádu milionů korun. Podpis smlouvy na modernizaci vzduchotechniky 13 stanic pražského metra pro DPP. Podpis servisní smlouvy s NAKIT na pozáruční servis páteřní optické sítě MV.

Zahájení spolupráce se společností Fon, poskytovatelem mezinárodního wi-fi roamingu, na 13 velkých nádražích v České republice. Úspěšné dokončení jednoho z nejvýznamnějších projektů rekonstrukce páteřní optické infrastruktury ČD - Telematiky v úseku Cheb – Karlovy Vary a Ústí nad Labem – Kadaň. ČD - Telematika a SMART Comp. zahájily společnou realizaci strategické trasy Praha – Brno o kapacitě 100 Gbps.

Obnova technologického vybavení v Husovickém tunelu na silnici I/42 v Brně se společností SPEL pro zadavatele ŘSD. Další instalace chytrých parkovacích automatů do další oblasti Pražského předměstí Českých Budějovic, která zahrne zhruba 2 600 parkovacích míst. Instalace kamerového systému pro měření úsekové rychlosti na mostní provizorium, které přechodně překonává hráz vodní nádrže Nové Mlýny. Dodání a instalace dalších 35 parkomatů statutárnímu městu Brno. Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích získal druhé místo v kategorii Nástroje a inovace v soutěži Parkoviště roku 2018.

Získání zakázky na revize veřejného osvětlení, zapínacích bodů – rozváděčů a osvětlení přechodů, které spravuje společnost Technologie hlavního města Prahy. Revize se bude týkat zhruba 1/3 všech svítidel v Praze.

Vybavení dalších 338 železničních vozů technologií Wi-Fi pro zadavatele DPOV. Získání zakázky na rekonstrukci telefonní sítě Správy železnic, státní organizace. Smlouva s ČD na zajištění provozu, servisu a údržby datové sítě.

Ve třetím ročníku společensky odpovědného programu „Společně pro druhé“ byla na základě 405 hlasů rozdělena částka 250 000 Kč. V tomto programu sami zaměstnanci navrhují dobročinné projekty z oblasti sociální péče, ve kterých jsou osobně zainteresováni.

2018

ČD - Telematika nahradila aktivní prvky ve své L2 síti novými routery od firmy Cisco. Jednalo se o výměnu aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS. Tento technologický upgrade přináší zákazníkům hlavně významné navýšení kapacit. Routery byly vyměněny ve více než 160 lokalitách. Hodnota celé investice přesáhla 50 miliónů Kč.

Bezplatnou WiFi sítí byly pokryty další železniční stanice, a to Olomouc, Plzeň hlavní nádraží, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava-Svinov a Brno hlavní nádraží. Implementace zálohování optické trasy Praha – Benešov. Spuštění služby RTBH filtrování od škodlivého nebo nechtěného provozu v internetu v rámci produktu ČDT-Internet.

ČD - Telematika předala do užívání společnosti Vodafone Czech Republic další optické trasy. Optická síť automobilky ŠKODA AUTO byla nově napojena na páteřní optickou síť ČD - Telematiky.

Dodávka Centrálního informačního systému (CIS) navazující na stávající systém zón placeného stání (ZPS) statutárního města České Budějovice. Dodávka 120 nových inteligentních parkovacích automatů statutárnímu městu Brno v rámci jedné z částí pětiletého projektu „Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“.

Získání zakázky "Dodávka komplexního řešení informačního systému obsazenosti parkoviště P+R v Blansku". V šesti ulicích statutárního města Plzeň proběhla instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti. Modernizace parkovacích systémů v Ústí nad Labem pro zadavatele Metropolnet. Vybavení výrobního centra společnosti CS Beton v obci Velké Žernoseky chytrým parkovištěm.

Dokončena další etapa výstavby systému GSM-R na železničních tratích České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště pro společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. zadavatele SŽDC. Kompletní datové propojení poboček Výzkumného ústavu železničního (VÚŽ) s centrálou.

Kompletní modernizace měřícího vozu MV Plasser & Theurer typ EM 50 nejmodernějšími technologiemi pro měření geometrických parametrů koleje (GPK) pro Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Navázání spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni při vývoji a budování plzeňského Smart Campusu. ČD - Telematika zahájila spolupráci se středními školami a spustila webové stránky pro studenty www.nenechsevykolejit.cz.

Investiční skupina PPF odkoupila prostřednictvím obchodní společnosti Telematika a.s. podíl 29,04 % v ČD - Telematice, dříve vlastněný společností UNI Telematika investiční skupiny UNICAPITAL.

Ve třetím ročníku společensky odpovědného programu „Společně pro druhé“ bylo na základě 409 hlasů zaměstnanců rozdělena projektům z oblasti sociální péče částka 200 000 Kč. V prostorách centrály ČD-T v Praze, Pod Táborem byl uspořádán vánoční Jarmark, kde si zaměstnanci zakoupili výrobky sociálně terapeutických dílen Zahrada Kladno a Dobroty s příběhem v celkové hodnotě 14 974 Kč.

2017

Podpis smlouvy se společností Vodafone Czech Republic na další páteřní optické trasy. Zazálohování optické trasy Praha – Benešov. Služba ČDT-ANTIDDOS zajišťuje ochranu Úřadu Vlády ČR. Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET – úsek Blovice.

Zahájení výměny aktivních prvků na vlastní přístupové L2 síti, která přinese rozšíření a zlepšení kvality služeb zákazníkům.

Rozšíření kapacity antiDDoS řešení – nový model technologie čištění produktu ČDT-ANTIDDOS zvládne útoky o kapacitě až 60 Gb/s. Spuštění služby RTBH filtrování od škodlivého nebo nechtěného provozu v internetu v rámci produktu ČDT-Internet.

Realizace pokrytí šesti stanic metra wi-fi sítí vč. informačního bezpečnostního online systému pro DPP. Služba Free WiFi – bezplatný přístup k internetu cestující veřejnosti, byla rozšířena na dalších třech významných vlakových nádražích – Ústí nad Labem, Hradec králové, Zlín.

Podíl na Implementaci funkcionality STOP (dálkové zastavení vlaku) v rádiové síti GSM-R investora SŽDC. Dodávka serverové farmy pro SŽDC. Podpis smlouvy na nový Technický pasport infrastruktury (TPI) a projekt „Analýza ZOKB“.

Podpis smlouvy na realizaci staveb GSM-R (České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště, Plzeň – České Budějovice a Ústí nad Orlicí – Lichkov) s Kapsch CarrierCom s.r.o.

Ukončení díla dle smlouvy na Dodávku technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy se zadavatelem Středočeský kraj. Realizace testovací laboratoře pro Centrum dopravního výzkumu zakázkou „Technologie sledování obsazenosti parkovacích míst“ pro kamiony na odpočívkách. Výstavba Informačního systému pro údržbu dálnic (ISUD) pro ŘSD. Výhra ve veřejné soutěži o čtyřleté zabezpečení servisu technologického a softwarového zařízení silničních tunelů na území města Brna. Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku projektu parkovací automaty a Centrálního informačního systému (CIS) pro město české Budějovice.

Dokončení rozsáhlé rekonstrukce recepce budovy v Praze, Pod Táborem. NOC Telekomunikačních služeb v Praze má nové dohledové centrum. Zřízení nového oddělení Zákaznického centra v Plzni.

Zaměstnanci ČD-T uspořádali sbírku věcných darů pro Dobré víly dětem. Ve společensky odpovědném programu „Společně pro druhé“ sami zaměstnanci hlasováním rozhodli o projektech, které ČD - Telematika podpořila finančním darem v celkové výši 250 tisíc korun. Vánoční strom splněných přání přinesl od zaměstnanců nadílku ve výši 21 551,- Kč pro Dobré víly dětem.

2016

CGI IT Czech Republic s.r.o. a VZP novými zákazníky datového centra ČD - Telematiky. Podpisy prvních dvou kontraktů o nasazení služby ČDT-ANTIDOOS. Úspěšné připojení poskytovatele internetových, hlasových a IPTV služeb JON.CZ do naší sítě v lokalitách Poděbrady a Nymburk. Předání páteřních optických tras dle velké smlouvy společnosti Vodafone Czech Republic.

Vstup na trh Internetu věcí (IoT – Internet of Things) s řešením chytrého parkování, které ČD - Telematika realizovala jako první v České Republice pro město Liberec, a to osazením 240 parkovacích míst. Byly uvedeny další nové služby v oblasti IoT Sledování polohy a Ostraha vzdálených objektů.

Dodávka a implementace technologie pro poskytování přístupu k veřejné internetové síti cestující veřejnosti prostřednictvím šíření WiFi signálu ve vozech a v soupravách railjet společnosti České dráhy.

Realizace kontrolně analytického centra pro řízení dopravy (KAC) a dokončení stavby páteřní překryvné přenosové sítě SDH s rychlostí STM-16. Pro zadavatele SŽDC byl sdružením DJŽV úspěšně realizován projekt Diagnostika jedoucích železničních vozidel, který zlepší prevenci závažných dopravních nehod na železnici. Zahájení poskytování služeb dle smlouvy MASW – provoz systému.

Dokončení stavby Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí pro AŽD Praha s.r.o. Ukončení stavby GSM-R (Beroun – Plzeň - Cheb) a (Kolín – Havlíčkův Brod – Brno) pro Kapsch CarrierCom s.r.o.

Od 1. 3. 2016 poskytuje ČD-T vyjádření k telekomunikačním sítím i online na portálu http://vyjadreni.cdt.cz/. Dokončení projektu „GIS (Geografický informační systém)“ pro sjednocování geografických dat.

Realizace zakázky Kybernetická bezpečnost pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Investiční skupina UNICAPITAL odkoupila 29,4% podíl v ČD - Telematice, dříve vlastněný společností Dial Telecom, prostřednictvím své obchodní společnosti UNI Telematika.

2015

Rozšíření stávajícího, třetího datového centra v Praze o nový technologický sál, který je projektován pro režim utajení stupně Důvěrné, s kapacitou 119 rackových pozic.

Předání zakázky na úpravy technologických zařízení Pisáreckého tunelu Brno – obnova řídicího systému zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Uzavření smlouvy na rozšíření páteřní optické sítě MVČR a odštěpný závod České pošty ICT služby. GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov). Veřejná zakázka MPSV na provozovatele Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data.

Uzavření smlouvy se SŽDC o dodávce, montáži a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla. Dokončení rekonstrukce vozidlových radiostanic v pásmu 150 MHz v počtu 2 134 pro Skupinu České dráhy. Smlouva na Dodávku a implementaci WiFi signálu ve vozech a v soupravách společnosti České dráhy.

Rozšíření služeb ICT Security o implementaci bezpečnosti informací firem. Optická síť ČD-T umožňuje IPTV. Rozšíření internetových bezpečnostních produktů o ČDT-ANTIDDOS.

Podíl 7,39 % akcionáře AŽD Praha s.r.o. a podíl 2,48 % ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ v ČD - Telematika a.s. byly odprodány společnosti České dráhy, a.s. 54% podíl ve vlastnictví ČD-T ve společnosti Quadruple a.s. odprodán ostatním akcionářům. ČD-T se stala vlastníkem 100% podílu v ECHIS a.s. Odprodej 34% podílu ve společnosti XT-Card a.s. společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

2014

Uzavření smlouvy se SŽDC o dodávce, montáži a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla. Předání modernizovaného motorového kolejového vozidla ERTMS včetně diagnostických systémů zabezpečovací techniky.

Dokončení projektu Vybavení železničních kolejových vozidel společností České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s., vozidlovými radiostanicemi GSM-R v počtu 459.

ČD - Telematika se stala členem projektu FENIX – bezpečný internet v ČR.

Předání druhé častí optických páteřních tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a uzavření smlouvy na realizaci 13 optických tras o celkové délce více než 400 kilometrů.

Na hlavním vlakovém nádraží v Praze, na Masarykově nádraží v Praze a na vlakovém nádraží v Pardubicích byl spuštěn pilotní provoz WiFi Free – bezplatný přístup k bezdrátovému internetu všem cestujícím.

Realizace zakázky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na úpravy technologických zařízení Pisáreckého tunelu Brno – obnova řídicího systému.

Uzavření smluv na GSM-R stavby: GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) a GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno.

2013

Založení společné dceřiné společnosti ECHIS, a.s. se SOITRON, a.s. za účelem poskytování ICT služeb. Nákup majoritní podílu ve společnosti QUADRUPLE, a.s. za účelem poskytování služeb MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).

Rozšíření poskytovaných služeb o další produkty z řad datových a mobilních služeb. Předání optických tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a rozvoj spolupráce.

Uzavření významných smluv se SŽDC, s.o. a s Českou republikou – Ministerstvem obrany, realizace projektu vybavování železničních kolejových vozidel radiostanicemi GSM-R.

Obhajoba stávající ISO certifikace v oblasti poskytování ICT služeb včetně oblasti řízení kvality a úspěšné absolvování auditu získaného certifikátu dle normy ČOS 051622 (AQAP 2110).

2012

Odprodej 100% podílu ve společnosti ČDT - Informační Systémy, a převod akcií na nového vlastníka České dráhy, a.s.

Dokončení druhé etapy strategických projektů pro ČD a ČD Cargo.

Obhájení certifikací dle několika systémů, získání certifikátu ČOS 051622 (AQAP 2110).

ČD-T plně podporuje IPv6. Rozvoj v poskytování služeb na bázi DWDM a v oblastech Telehousingu a Serverhousingu, expanze páteřní sítě a realizace klíčové investice prostřednictvím implementace přenosové platformy DWDM.

ČD-T získala osvědčení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň "Tajné".

2011

Zakončení roku 2011 s nejlepším ekonomickým výsledkem v historii ČD-T.

Vytvoření dceřiné společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s., a vklad části podniku ČD - Telematika a.s. – úseku Systémy a technologie – do nově založené společnosti (1. dubna 2011). Další posílení telekomunikační infrastruktury. Realizace strategických projektů pro zákazníky T-Mobile Czech Republic a.s., České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s.

2010

Dokončen upgrade přenosové sítě DWDM, který přinesl posílení páteřního přenosového systému sítě ČD-T s možností prodeje nových WDM služeb. Dále byla zásadním způsobem upgradovaná síť IPNET, která slouží pro přenosy L2 ethernetových a L3 internetových služeb. Bylo tak docíleno zvýšení propustnosti a stability sítě IPNET.

Konsolidace IT služeb poskytovaných zejména Skupině České dráhy, příprava na vyčlenění úseku Systémy a technologie do dceřiné společnosti.

2009

Pokračování transformace společnosti ČD - Telematika a.s. – sjednocení obchodních činností a vytvoření samostatného odboru řešení a služeb SAP, prodej podílu v dceřiné společnosti CDT International, s. r. o.

2008

Vytvoření produktového úseku Systémy a technologie, konsolidace portfolia IT služeb, rozdělení činností v rámci železničního segmentu tak, aby odpovídaly nové organizační struktuře klíčových zákazníků, zejména s ohledem na oddělení dopravní cesty od společnosti České dráhy, a.s., do státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

2007

Zahájení transformace produktových úseků a majetkový vstup do společností CDT International, s. r. o., a XT-Card a.s.

2006

Dokončení konsolidace ČD - Telematika a.s. po vkladu části podniku České dráhy, a.s.

2005

Vklad odštěpného závodu ČD - Telematika o. z. (1. dubna 2005) a rozšíření původní nabídky telekomunikačních služeb o produkty z odvětví informatiky, změna názvu na ČD - Telematika a.s. (1. května 2005).

2004

Zavedení nových telekomunikačních služeb určených především pro telekomunikační operátory.

2003

Transformace na akciovou společnost ČD - Telekomunikace.

2002

Zahájení obchodního působení na českém trhu.

1999

Optické sítě

Zahájení výstavby vysokorychlostní páteřní optické sítě na základě exkluzivní dohody se společností České dráhy, s.o., o výstavbě železniční vysokokapacitní páteřní sítě.

1994

Investiční společnost

Založení ČD - Telekomunikace, s. r. o., jako investiční společnosti, jejímž posláním bylo vybudování digitální telekomunikační sítě využívající telekomunikační kabely s optickými vlákny a širokopásmové přenosové technologie.

Certifikace

ISO 9001

Systém managementu kvality

ISO 14001

Systém environmentálního managementu

ISO 45001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 27001

Systém managementu bezpečnosti informací

Soubory ke stažení

Nejnovější soubory ke stažení

Zobrazit vše
Ministerstvo Vnitra
RWE
Česká pojišťovna
Mall.cz
CD
CD-Cargo

Reference

Pro naše zákazníky se chceme stát volbou číslo jedna na trzích a v segmentech, kde již nyní poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou.

K poskytování špičkových služeb a produktů využíváme jednu z největších optických infrastruktur v České republice, centrální úložiště dat, vývojová, servisní a další specializovaná pracoviště.

Kontaktujte nás

Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
+420 972 225 555 / cdt@cdt.cz