Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

ČD - Telematice narostly v roce 2019 tržby i zisk

Společnost ČD - Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2019. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly výše 1 687 mil. Kč oproti 1 639 mil. Kč v roce 2018, meziročně tak vzrostly o téměř 3 %. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2019 hodnoty 213 mil. Kč a ve srovnání s předchozím rokem tak mírně vzrostl o necelé procento. Zisk před zdaněním (EBT) meziročně narostl o 5 % na 73,5 mil. Kč. Čistý zisk činil 57,5 mil. Kč.

ČD - Telematika i v roce 2019 nadále hospodařila bez dluhu a pokračovala v akumulaci finanční rezervy. Finanční síla umožňuje společnosti investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytváří protiváhu k existujícím provozním rizikům. ČD - Telematika se v průběhu roku 2019 nadále soustředila na své dvě prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu a údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby. Dále rozvíjela i nové obchodní příležitosti v oblastech IoT a silniční telematiky.

Úsek Servis infrastruktury dosáhl v roce 2019 tržeb ve výši 1 056,7 mil. Kč oproti 1 028,1 mil. Kč v předcházejícím roce, což v procentuálním vyjádření znamenalo zvýšení o 2,8 %. Největší podíl na tom měly oblasti realizace díla a silniční telematika. Tržby v úseku Telekomunikační služby narostly v roce 2019 na 630,3 mil. Kč oproti 611,1 mil. Kč dosaženým v roce 2018, což v procentuálním vyjádření znamenalo zvýšení o 3,1 %. Zvýšení tržeb bylo zejména v oblasti externích projektů a mobilních služeb. Investice směřovaly do obnovy a rozšíření optické sítě a zkapacitnění přenosových technologií DWDM a IP, a to na základě rostoucích požadavků zákazníků. Pokračovala i výměna aktivních prvků na přístupové L2 síti, která následuje moderní trendy v ethernetových sítích a zvýšením své kapacity přinese rozšíření a zlepšení kvality služeb zákazníkům ČD - Telematiky.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2019 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce května.

5.5.2020

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.