ČD - Telematika v loňském roce opět dosáhla historicky rekordních tržeb, meziročně vzrostly o téměř dvacet procent

Společnost ČD - Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2023. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly historicky rekordní výše 2 860 mil. Kč oproti 2 398 mil. Kč v roce 2022. Meziročně tak narostly o více než 19 %, a to především zásluhou realizace zakázek v oblasti instalací evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS a výstavby infrastruktury. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2023 hodnoty 244 mil. Kč, oproti předcházejícímu roku tak z 210 mil. Kč vzrostl o 16 %. Vzrostl i zisk před zdaněním (EBT), a to z hodnoty 125,5 mil. Kč v roce 2022 na 169,6 mil. Kč, tedy o více než 35 %.

„Již druhý rok po sobě dosahujeme rekordních hospodářských výsledků. Těší mě, že ČD - Telematika je ve skvělé kondici, navíc když letos slavíme třicet let od založení. Zároveň tyto úspěchy bereme s pokorou, protože ne vše můžeme sami ovlivnit. Do lepších než plánovaných výsledků se pozitivně promítly nižší tržní ceny energií, naopak mezi nepříznivé vnější okolnosti patřily bezprecedentní nárůsty cen vstupů z pohledu dodavatelsko-odběratelských vztahů kvůli inflaci – ty se nám za poslední dvě hospodářská období zvedly o čtvrtinu. Přesto jsme překonali očekávání a věřím, že i do budoucna se nám podaří udržet firmu stabilní a úspěšnou,“ řekl Jan Hobza, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.

Historicky nejlepšího hospodářského výsledku dosáhla ČD - Telematika vlivem vyšších než plánovaných tržeb, významnými úsporami převážně v oblasti fixních nákladů a lepšími maržemi u některých zakázek. Mimořádné výsledky podtrhuje i jeden z hlavních výkonových ukazatelů – tržby na zaměstnance, který za rok 2023 narostl z loňské hodnoty 4,39 mil. Kč na 5,19 mil. Kč.

Jedním ze současných stěžejních pilířů poskytovaných služeb je dodávka mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS pro České dráhy a ČD Cargo. ČD - Telematika ale rozvíjí i své další prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu, údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby se zajištěním kybernetické bezpečnosti. Právě tuto oblast již v loňském roce ČD - Telematika zásadním způsobem rozšířila s cílem výrazně posílit ochranu zákazníků před neustále narůstajícími kybernetickými hrozbami. Pod názvem ČDT-NET nově nabízí komplexní bezpečnostní řešení síťové a serverové infrastruktury ve formě služby (IaaS) a bezpečnostního dohledu. Firma v listopadu spustila i vlastní bezpečnostní dohledové centrum (SOC). Cílem je také rozšířit portfolio poskytovaných služeb nejen v rámci skupiny Českých drah a resortu dopravy, ale zásadním způsobem i u dalších subjektů státní správy.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2023 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce června.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikaci, působí i jako dodavatel velkoobchodních telekomunikačních služeb. Provozuje vlastní optickou síť napříč Českou republikou, která je součástí kritické infrastruktury státu. Nabízí i služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje oblastí kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí od roku 1994 a má více než 500 zaměstnanců.

„Již druhý rok po sobě dosahujeme rekordních hospodářských výsledků. Těší mě, že ČD - Telematika je ve skvělé kondici, navíc když letos slavíme třicet let od založení. Zároveň tyto úspěchy bereme s pokorou, protože ne vše můžeme sami ovlivnit. Do lepších než plánovaných výsledků se pozitivně promítly nižší tržní ceny energií, naopak mezi nepříznivé vnější okolnosti patřily bezprecedentní nárůsty cen vstupů z pohledu dodavatelsko-odběratelských vztahů kvůli inflaci – ty se nám za poslední dvě hospodářská období zvedly o čtvrtinu. Přesto jsme překonali očekávání a věřím, že i do budoucna se nám podaří udržet firmu stabilní a úspěšnou,“ řekl Jan Hobza, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.