Zvýšili jsme kapacitu našeho připojení do NIXu

ČD - Telematika na jaře výrazně zvýšila kapacitu obou tras vlastního připojení do NIX.CZ (Neutral Internet eXchange), národního peeringového uzlu. U těchto tras došlo ke zvýšení kapacity ze 30 Gb/s na 100 Gb/s. Provoz dlouhodobě průběžně roste. Navýšení s sebou přinese vyšší stabilitu provozu a do budoucna i dostatečnou rezervu kapacit.

Ačkoliv provoz dlouhodobě a plynule roste, jeho dynamika zaznamenala během karantény vyhlášené kvůli šíření onemocnění Covid-19 jisté změny. Se začátkem karantény se provoz v síti poskytované ČD - Telematikou výrazně zvyšoval, což bylo patrné především v prvních dvou týdnech přijatých omezení. V další fázi karantény se růst provozu zpomalil a v posledních týdnech jsou denní špičky provozu v podstatě stejně vysoké, jako byly před karanténou. Výrazněji se však změnilo rozložení provozu, kdy dříve byly charakteristické výrazné večerní špičky, ale v současnosti není rozdíl mezi denním provozem a špičkami tak výrazný.