Změna vlastnické struktury ČD - Telematika, a. s.

Mezi společnostmi České Dráhy a. s. a PPF a. s. byla dne 22. června 2021 podepsána dohoda o odkupu celého podílu minoritního akcionáře PPF a. s. v ČD - Telematice, a. s.. V důsledku tohoto kroku je ČD - Telematika, a. s. 100% vlastněna výhradně státem ovládanou společností České Dráhy, a. s., a začleněna do Skupiny ČD.