Vyjádření k možnému převzetí části závodu společnosti ČD - Telematika, státní organizací Správa železnic

V návaznosti na úvahy z předchozích let došlo v loňském roce mezi ČD - Telematika a státní organizací Správa železnic k zahájení jednání o tom, že by si Správa železnic do budoucna vykonávala sama část činností, které pro ni nyní vykonávají zaměstnanci ČD - Telematika. V této souvislosti začalo jednání mezi oběma společnostmi, směřující k dohodě o převodu části závodu ČD - Telematika do Správy železnic.

Část závodu, jež je předmětem jednání, představuje pouze část společnosti ČD - Telematika, zabývající se poskytováním servisních a údržbových služeb telekomunikační infrastruktury výhradně pro potřeby Správy železnic.

ČD - Telematika bude i po předpokládaném vydělení této části závodu fungovat jako samostatná společnost. Tato transakce nemá žádný dopad na služby poskytované dalším zákazníkům ČD - Telematiky.