Vybrané lokomotivy ČD Cargo získají moderní GSM-R radiostanice; montáž zajistí ČD - Telematika

ČD - Telematika vybaví až 105 kolejových vozidel ČD Cargo radiostanicemi pro komunikaci v systému GSM-R. Rozhodlo o tom výběrové řízení, které ČD - Telematika spolu se subdodavatelem, firmou NEXTRAIL, vyhrála. Do konce ledna 2021 bude vybaveno radiostanicemi LENA5 celkem 56 vozidel provozované společností ČD Cargo.

„Společnost ČD Cargo patří k našim tradičním zákazníkům a jsme nesmírně rádi, že jsme uspěli i v tomto výběrovém řízení,“ Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura z ČD - Telematiky. „Naše společnost se významně podílí na rozšiřování jak stacionární, tak i mobilní části železničního komunikačního systému GSM-R v České republice,“ dodává.

Celá zakázka je rozdělená do dvou etap, kdy v první bude vybaveno minimálně jedno vybrané vozidlo z každé z různých řad lokomotiv, a to podstoupí veškeré zkoušky a testy pro ověření funkčnosti radiostanice, a pro každou řadu lokomotiv bude zajištěno schválení provedené změny na vozidle u drážních autorit. Ve druhé etapě pak dojde k sériovému vybavení ostatních vozidel včetně předání všech dokladů nezbytných k provozování příslušného kolejového vozidla vybaveného novou radiostanicí na síti Správy železnic.

Vozidlová radiostanice LENA5 je palubní komunikační zařízení určené primárně ke komunikaci strojvedoucího v drážních radiových sítích, a to jak v interoperabilním systému GSM-R, tak i národních analogových komunikačních systémech. Moderní koncepce radiostanice zajišťuje splnění aktuálních směrnic TSI, nabízí řadu nadstandardních funkcí a vyhovuje aktuálním specifickým požadavkům drážních dopravců. Výrobce radiostanice pokrokově integruje veškeré radiové a řídící moduly radiostanice pouze do jedné průmyslové 19“ kazety, přičemž ovládání radiostanice zajišťují moderní terminály s barevným 7“ displejem podle platných drážních norem a doporučení.

Systém GSM-R je evropský standard sloužící pro bezdrátovou komunikaci řídících dispečerů a výpravčích s hnacím vozidlem (lokomotivou). Jedná se také o základní přenosový systém pro evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System).