Úsekové měření může účinně přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu, s výhodným a dostupným řešením přichází ČD - Telematika

ČDT-SpeedCAM je nový, v ČR vyvinutý, systém určený k úsekovému měření rychlosti na pozemních komunikacích. Zařízení, které také dokáže sbírat data o dopravě v měřeném úseku a vytvářet podrobné statistiky podle jednotlivých typů dopravy, dodává ČD - Telematika. Systém je určen především pro obce a města, kraje a pro ŘSD.

„Úsekové měření rychlosti je z pohledu zvýšení bezpečnosti provozu mnohem účinnější než měření okamžité,“ uvádí Jan Hlaváček, manažer odboru Marketing a Produktový management z ČD - Telematiky. „Zpomalit dopravu na předpisovou rychlost jen v místě okamžitého měření neřeší mnohé situace, typicky například zklidnění dopravy v obcích, které leží podél tranzitní silnice, nebo dodržování maximální povolené rychlosti na širokých městských ulicích, které mohou řidiče svádět k rychlé jízdě,“ vysvětluje Hlaváček.

Zařízení ČDT-SpeedCAM využívá nejmodernější technologie měření včetně detekce založené na inteligentní analýze obrazu. Veškerá data jsou přenášena prostřednictvím zabezpečené virtuální privátní sítě. Data získaná systémem jsou umístěna na vlastním serveru klienta, alternativně mohou být ukládána za úplatu na úložiště. Jedno měření má rozměry do 200 kB, což na rozdíl od jiných systémů, které běžně pracují s velikostí jedné události okolo 5 MB, snižuje zátěž serveru a nevzniká tak potřeba dokupovat další hardwarové vybavení.

Systém využívá intuitivní obslužný software, který navíc není třeba instalovat, protože zařízení je dostupné prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní. Počet osob s oprávněním k přístupu do systému si plně reguluje klient, respektive jeho administrátor. Mezi další výhody patří vysoká přesnost detekce, jednoduchá a rychlá montáž, nízké investiční a provozní náklady a vysoká odolnost proti klimatickým a povětrnostním vlivům. V rámci systému lze kombinovat plně funkční segmenty s maketami. Zařízení umí spolehlivě detekovat a měřit rychlost i u motocyklů a může volitelně vytvářet statistiky provozu včetně jednotlivých kategorií vozidel ve sledovaném úseku.

Součástí dodávky může být i baterie pro instalaci např. na stožáry veřejného osvětlení a klient získá také zaškolení obsluhy a nepřetržitou technickou podporu pomocí hotline. Systém byl vyvinut, testován, a certifikován v České republice.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.

Zařízení ČDT-SpeedCAM využívá nejmodernější technologie měření včetně detekce založené na inteligentní analýze obrazu. Veškerá data jsou přenášena prostřednictvím zabezpečené virtuální privátní sítě. Data získaná systémem jsou umístěna na vlastním serveru klienta, alternativně mohou být ukládána za úplatu na úložiště. Jedno měření má rozměry do 200 kB, což na rozdíl od jiných systémů, které běžně pracují s velikostí jedné události okolo 5 MB, snižuje zátěž serveru a nevzniká tak potřeba dokupovat další hardwarové vybavení.

Fotogalerie