Stali jsme se členem Asociace českého železničního průmyslu (ACRI)

ČD - Telematika se stala členem ACRI – Asociace českého železničního průmyslu. Tato asociace sdružuje nejen významné výrobce kolejových vozidel, ale také společnosti, které se zabývají vývojem, výrobou či montáží a servisem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v železniční dopravě. ČD - Telematika se řadí mezi nejvýznamnější tuzemské integrátory mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System) na kolejová vozidla.

„Přijetí do asociace ACRI je logickým krokem ve vývoji naší firmy, když jsme se stali předním domácím odborníkem na integraci ETCS na kolejová vozidla,“ říká Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura z ČD - Telematiky. A dodává: „Budování systému ETCS je pro českou železnici v následujícím období výsostně strategickou záležitostí a je proto velmi důležité, že v něm hrajeme klíčovou roli.“

ČD - Telematika je v oblasti drážní telematiky také významným dodavatelem systému GSM-R, evropského standardu pro bezdrátovou komunikaci řídicích dispečerů a výpravčích s vlakem, který zároveň slouží jako základní komunikační systém právě pro ETCS.

Společnosti sdružené v ACRI zaměstnávají v České republice více než 20 000 pracovníků a dosahují celkový roční obrat téměř 80 miliard Kč. ACRI je národním členem Evropské asociace železničního průmyslu UNIFE.

Soubory ke stažení: