Společně pro druhé už popáté!

Stejně jako v uplynulých letech i letos jsme v ČD-T měli možnost podílet se na rozdělení finančního daru pro projekty, které nominují a podporují přímo naši zaměstnanci. Podmínkou bylo přihlásit projekty do programu Společně pro druhé a uspět v celofiremním hlasování zaměstnanců, neboť právě prostřednictvím zaměstnaneckého hlasování se vybírají aktivity, na jejichž podporu rozdělí ČD - Telematika finanční dar ve výši 250 000 Kč.

Velice nás těší hojná účast hlasujících, jež potvrzuje, že nám osud druhých není lhostejný. Můžeme tak potvrdit hlasování více než 70 % zaměstnanců (405 hlasů), které letos rozhodlo o rozdělení celkové finanční částky.

A komu tedy hlasy pomůžou?

Nejvíce hlasů obdržela žádost ve výši 150 000 Kč pro tři hendikepované děti – Kubíka (70 000 Kč), Adámka (60 000 Kč) a Lucinku (20 000 Kč). Druhé místo obsadila žádost ve výši 100 000 Kč pro těžce postiženou osmiletou Žanetku.

Velice si vážíme snahy našich kolegů pomáhat těm, kteří se sami bez pomoci neobejdou. Naše poděkování proto patří i všem ostatním žadatelům, kteří zaslali žádosti a aktivně se zapojili do projektu Společně pro druhé 2019, ale jejich žádost pro tentokrát na finanční příspěvek nedosáhla.

Přejeme všem pohodový podzim!