Sdělení zákazníkům

Přijatá opatření v ČD - Telematice a její činnost po dobu vyhlášení nouzového stavu

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali o krocích, které jsme podnikli v souvislosti s omezením šíření Covid-19. ČD – Telematika jako zodpovědný zaměstnavatel přijala v souvislosti s aktuální situací řadu opatření k zajištění dostatečné ochrany našich zaměstnanců a celkového provozu. Jelikož jsme součástí kritické infrastruktury státu – Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), musí být naše stěžejní činnosti zajištěny i v případě vyhlášení nouzového stavu republiky.

Všem zaměstnancům, kteří nutně nemusí na své pracoviště docházet, byla umožněna práce z domova či jiného místa. Klademe důraz na dodržování standardů BOZP, a to i při práci z prostředí jejich domovů. Porady probíhají vzdáleně, za pomoci online nástrojů. Při pohybu v našich prostorách mají zaměstnanci i veškeré nezbytné návštěvy povinnost nosit roušku. Z důvodů ochrany zdraví našich lidí byli i zákazníci, kteří si pronajímají prostor v našich DC, požádáni, aby minimalizovali počet možných návštěv.

Činnost technických pracovníků v terénu byla optimalizována tak, aby vykonávali zejména neodkladné aktivity nutné k udržení plné provozuschopnosti infrastruktury, a zároveň byl maximálně omezen kontakt s dalšími osobami. Ochranné pomůcky jako respirátory, dezinfekce nebo rukavice už distribuujeme mezi naše zaměstnance, nejdříve těm v první linii. Navíc si sami necháváme na zakázku šít textilní roušky. Samozřejmostí je i častější úklid a dezinfekce prostor, kde se zaměstnanci pohybují. Tam, kde je to možné, jsme umožnili využívat zaměstnancům pro cesty do a z práce služební vozidla. Realizujeme i řadu dalších opatření plně v souladu s doporučeními Asociace pro kritickou infrastrukturu, jejíž jsme zakládajícím členem.

Z výše uvedených důvodů neprovádíme zásadní konfigurační změny s cílem omezit případné ohrožení poskytovaných služeb.

Chtěli bychom vás ujistit, že všechny kroky činíme tak, abychom předešli výraznějšímu omezení naší činnosti. Například dohledová pracoviště nebo zákaznické centrum nadále fungují v nepřetržitém režimu 24/7. Jediným, v této chvíli skutečně viditelným omezením by měla být eliminace osobních setkání.

Intenzivně probíhá koordinace také s naším majoritním akcionářem Českými drahami, který nás spolu s ČD Cargo a ČD - Informační systémy zařadil mezi subjekty kritické infrastruktury, které musí být, tak jako například energetici, provozuschopné i v případě, nastane-li zákaz vycházení.

Celou situaci samozřejmě dále pečlivě sledujeme a přijatá opatření každodenně aktualizujeme podle potřeby tak, aby byl provoz nejen kritické infrastruktury, ale i dalších našich služeb plně zajištěn.

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil nyní i v následujících týdnech, které budou ovlivněny následky probíhajících vládních omezení. Pokud budete chtít cokoliv konzultovat anebo nás jen budete chtít slyšet, jsme Vám vždy k dispozici.