Provozovatel přenosové soustavy ČEPS se stal desátým členem Asociace kritické infrastruktury; mezi zakládající členy patří ČD - Telematika

Asociace kritické infrastruktury přivítala již svého desátého člena. Stala se jím společnost ČEPS, výhradní provozovatel přenosové soustavy, tedy páteřního elektrického vedení o napětí 400 kV a 220 kV. ČEPS zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj české elektroenergetické přenosové soustavy i v rámci propojených evropských soustav.

Jedním z hlavních cílů Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR) je vytváření optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury státu. Mezi kritickou infrastrukturu patří takové prvky či systémy, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost České republiky, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Páteřní přenosová soustava provozovaná společností ČEPS mezi takové systémy rozhodně patří.

Dalšími členy asociace jsou Skupina ČEZ, Řízení letového provozu ČR, Letiště Praha, Severočeská vodárenská společnost, Vodafone, České Radiokomunikace, T-Mobile Czech Republic a nedávno se zapojila i společnost Čepro.

Mezi cíle asociace patří podpora výzkumu a vývoje v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktury, ale také obecná popularizace tohoto tématu. AKI ČR bude podporovat plánování, prosazování a realizaci rozvojových a modernizačních programů kritické infrastruktury zejména s důrazem na projekty její ochrany a zabezpečení.