Olomouc se stává tuzemským centrem systému ETCS, ČD - Telematika zde otvírá klíčový sklad a logistické centrum

ČD - Telematika otevřela v těchto dnech v Olomouci distribuční sklad a servisní centrum klíčových komponent mobilní části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Společnost patří v Česku k absolutní špičce v oblasti tzv. retrofitu, tedy zpětného vybavování již provozovaných železničních vozidel tímto zabezpečovacím systémem. 

„Otevření našeho ETCS skladovacího a logistického centra je nesmírně důležité pro zajištění plynulosti plánovaného i neplánovaného servisování vozidel, která jsme již systémem ETCS zpětně dovybavili,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky. „V Evropě totiž existuje jen omezený počet výrobců této technologie a poptávka po ní neustále roste tak, jak se v jednotlivých evropských zemích blíží termín pro zavedení takzvaného výhradního provozu pod ETCS na vybraných tratích,“ vysvětluje Hobza s tím, že v České republice je tento termín stanoven na 1. 1. 2025. Od tohoto data budou smět na vybrané koridorové tratě v ČR vyjet pouze vozidla vybavená systémem ETCS. 

Pro výstavbu skladovacího a logistického centra byla vybrána Olomouc z důvodu strategické lokace na dosah oběma integračním partnerům ČD - Telematiky v Hranicích na Moravě a Šumperku. 

Skladovací a logistické centrum se nachází v těsné blízkosti Olomouckého hlavního železničního nádraží. Centrum vzniklo úpravou prostor nevyužívané nádražní hasičské stanice, které již neměly v rámci skupiny své uplatnění. Samotné přestavbě předcházelo nezbytné logistické plánování k ověření použitelnosti prostor pro budoucí zamýšlené využití, které trvalo přibližně tři měsíce. Rekonstrukce vnitřních prostor byla zahájena v druhé polovině října 2022 a dokončena koncem března letošního roku. Od druhé poloviny května probíhá rekonstrukce venkovních ploch a oplocení a v příštím roce by měla pokračovat renovace vnějších částí budovy. 

Spektrum využití logistického centra je širší, nejedná se pouze o sklad komponent ETCS. Klíčové je i využití tohoto prostoru coby zázemí technického týmu, který zajišťuje osazování drážních vozidel mobilní částí ETCS, jejich pravidelnou profylaxi či eliminaci záručních i mimozáručních oprav. 

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu.

„Otevření našeho ETCS skladovacího a logistického centra je nesmírně důležité pro zajištění plynulosti plánovaného i neplánovaného servisování vozidel, která jsme již systémem ETCS zpětně dovybavili,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky. „V Evropě totiž existuje jen omezený počet výrobců této technologie a poptávka po ní neustále roste tak, jak se v jednotlivých evropských zemích blíží termín pro zavedení takzvaného výhradního provozu pod ETCS na vybraných tratích,“ vysvětluje Hobza s tím, že v České republice je tento termín stanoven na 1. 1. 2025. Od tohoto data budou smět na vybrané koridorové tratě v ČR vyjet pouze vozidla vybavená systémem ETCS.