Na modernizaci pardubického železničního uzlu se podílí také ČD - Telematika

Železniční uzel Pardubice prochází celkovou modernizací, kterou v těchto týdnech zahájila Správa železnic. ČD - Telematika během stavebních prací zajišťuje ochranu stávajících dálkových a traťových kabelů a jejich eventuální úpravy. Jde o dodávku pro AŽD Praha, zhotovitele železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

„Železniční telematika je pro nás stále důležitým oborem a jistě i na této stavbě prokážeme naši odbornost a zúročíme dlouholeté zkušenosti,“ uvádí Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura z ČD - Telematiky. „Předpokládám, že s ohledem na rozsah modernizace pardubického železničního uzlu budeme postupně realizovat i další dodávky,“ dodává Businský.

ČD - Telematika bude zajišťovat ochranu metalických a optických kabelů, které jsou součástí železniční infrastruktury určené k přenosu telematických informací potřebných pro zajištění provozu a řízení železniční dopravní cesty a poskytování služeb elektronických komunikací. Montážní a zemní práce jsou u těchto provozních souborů prováděny velmi odborně, s mimořádnou pečlivostí a zároveň v koordinaci se stavbami ostatních objektů a provozních souborů tak, aby dopad na provoz železnice a poskytování služeb byl co nejmenší.

Modernizace uzlu představuje celkovou přestavbu železniční stanice včetně podchodů a nástupišť, která budou plně bezbariérová. I kolejiště projde komplexní modernizací a díky nasazení nových zařízení a technologií v řízení provozu dojde ke zrychlení dopravy, rozšíření kapacity a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Celá stavba je naplánovaná na léta 2020 až 2024 s celkovými náklady přesahujícími šest miliard korun.