Na celkové rekonstrukci vozidel LINT se významně podílela také ČD - Telematika; zajistila kompletní dodávku a montáž nových radiostanic

Společnost ČD - Telematika se významně podílela na rekonstrukci drážních vozidel Alstom LINT 27 a 41. Celkovou rekonstrukci provedla firma ČMŽO - elektronika z Hranic na Moravě a ČD - Telematika zajistila kompletní dodávku a montáž 15 kusů radiostanic Radom FMX 20C.

Úkolem ČD - Telematiky bylo především zajištění technické dokumentace, materiálu, montáže a oživení radiostanic, včetně komplexní ověření funkčnosti a zajištění podkladů pro provedení potřebného auditu. Ten po úspěšně dokončených montážích proběhl ve Výzkumném ústavu železničním (VÚŽ) Velim.

Termín pro úspěšné dokončení veškerých prací byl určen náběhem nového grafikonu a postup prací byl stanoven harmonogramem montáží, který musel reflektovat termíny dodávek technologie od výrobce. ČD - Telematika dokončila veškeré práce včas podle plánu.