Kilometry nových kabelů zajistí hlasové a datové připojení rekonstruovaného Masarykova nádraží, zakázku realizuje ČD - Telematika

ČD - Telematika se intenzivně podílí na aktuální rekonstrukci pražského Masarykova nádraží. Jednotlivá pracoviště zde postupně získávají nové datové a hlasové připojení. Týká se to především systému pokladen, které se po rekonstrukci nově otevřely v tomto týdnu přímo v hale nádraží, ale samozřejmě i všech počítačů a telefonů připojených do nádražní sítě.

Nové propojení vyžaduje položit zhruba čtyři a půl kilometrů kabelů. Během rozsáhlé rekonstrukce došlo mimo jiné i k přesunu pokladen na nová místa přímo u samotné haly nádraží. Nová místní kabelizace také zajistí konektivitu do sítě Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Do této sítě bude připojen i nádražní informační systém. ČD - Telematika také dodá aktivní prvky – switche a zajistí jejich začlenění do stávající sítě. Práce probíhají od dubna letošního roku a skončit by měly do podzimu.

Masarykovo nádraží, které každý den slouží tisícovkám obyvatel středních Čech i Pražanům, se stále více otevírá veřejnosti. Postupně prochází rekonstrukcí, kterou započala již před několika lety oprava zastřešení odjezdové haly. Od té doby došlo k výměně podlah v hale, opravám fasád, otevření nových toalet a řady obchodů a služeb.