ETCS dohlédne i na příměstskou dopravu; zabezpečovací systém do populárních CityElefantů Českých drah nainstaluje ČD - Telematika

Elektrické soupravy řady 471 Českých drah budou vybaveny špičkovým evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS. Jednotky, známé mj. jako ‚CityElefant‘, vybaví moderním zabezpečovačem ČD - Telematika ve spolupráci se společnostmi Alstom, Škoda Transportation a AŽD Praha. Mobilní částí systému bude vybaveno dohromady 66 souprav, náklady na jednu soupravu dosáhnou výše 22,9 milionů Kč a celková hodnota zakázky je zhruba 1,5 miliardy Kč. Vlastní instalace palubní jednotky proběhne v závodě Škoda Pars v Šumperku.

„Řada 471, obecně známá jako ‚CityElefant‘, je po ‚Pendolinu‘ dalším ikonickým vozidlem Českých drah, jehož dovybavení evropským zabezpečovačem ETCS jsme v poslední době úspěšně vysoutěžili,“ uvádí David Kolomazník, manažer odboru ETCS z ČD - Telematiky. „Znovu se tak potvrzuje špičkové postavení ČD - Telematiky v segmentu zpětné instalace ETCS do elektrických lokomotiv a elektrických jednotek a jde o další příklad našeho významného partnerství s Českými drahami v této oblasti,“ dodává David Wolski, člen představenstva ČD - Telematiky.

„CityElefanty denně přepravují zhruba pětinu všech cestujících Českých drah. V pražské a ostravské aglomeraci si provoz bez těchto velkokapacitních příměstských vlaků nedokážeme představit. Zvládají každodenní nápor cestujících, kteří směřují do velkoměst. Bez nich by doprava kolabovala. Proto věnujeme vybavení jednotek systémem ETCS velkou prioritu. K 1. lednu 2025 požadujeme dostatečný počet jednotek s ETCS a další pak postupně tak, jak bude ETCS spouštěno na dalších tratích,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Jednotky řady 471 jsou páteřním typem příměstské železniční dopravy především v pražské a ostravské aglomeraci. Denně tyto soupravy přepraví v průměru zhruba jednu pětinu všech cestujících na české železnici, což znamená kolem 100 tisíc pasažérů. Dvoupodlažní třívozové jednotky mají kapacitu 310 míst k sezení a jejich celková obsaditelnost je 643 cestujících. 

Právě pro naprosto klíčový význam těchto jednotek pro příměstskou dopravu požadují České dráhy, aby měly nejméně 26 jednotek dovybavených evropským vlakovým zabezpečovačem k dispozici pro běžný komerční provoz pod ETCS nejpozději od 1. 1. 2025. K tomuto datu má být v ČR na vybraných koridorových tratích zaveden tzv. výhradní provoz (provoz vlaků výhradně pod dohledem ETCS), což se týká i tratí využívaných pro příměstskou dopravu v okolí Prahy a Ostravy.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.

„Řada 471, obecně známá jako ‚CityElefant‘, je po Pendolinu dalším ikonickým vozidlem Českých drah, jehož dovybavení evropským zabezpečovačem ETCS jsme v poslední době úspěšně vysoutěžili,“ uvádí David Kolomazník, manažer odboru ETCS z ČD - Telematiky. „Znovu se tak potvrzuje špičkové postavení ČD - Telematiky v segmentu zpětné instalace ETCS do elektrických lokomotiv a elektrických jednotek a jde o další příklad našeho významného partnerství s Českými drahami v této oblasti,“ dodává David Wolski, člen představenstva ČD - Telematiky.