České Budějovice dále rozšiřují systém parkovacích zón, pokračuje tak spolupráce s ČD - Telematikou

Dosavadní spolupráce mezi statutárním městem České Budějovice a ČD - Telematikou se dále rozvíjí. ČD - Telematika na základě vyhrané zakázky nově nainstaluje chytré parkovací automaty do další oblasti Pražského předměstí krajského města, která zahrne zhruba 2600 parkovacích míst.

ČD - Telematika bude u nových parkomatů také zajišťovat servis. Dopravní značení pak zajistí domácí budějovická firma Kaska. Náklady na rozšíření parkovacího systému o další zónu dosáhnou celkem 23 milionů korun, z čehož 19,5 milionu představuje část zakázky zajišťovaná přímo ČD - Telematikou. Rámcová pětiletá smlouva počítá s postupným rozšiřováním parkovacích zón i instalací dalších parkovacích automatů.

Parkovací zóny v nové oblasti Pražského předměstí budou zavedeny od listopadu a do konce roku poběží zkušební provoz. Systém zón zvýhodňuje obyvatele čtvrti, kteří mohou za roční poplatek 400 nebo 500 korun podle konkrétní lokality a parkovat tam, kde je volno. Naopak pro motoristy dojíždějící například do zaměstnání je určeno odstavné parkoviště v Jírovcově ulici, odkud do centra města jezdí elektrobusy. V budoucnosti počítají českobudějovičtí i s dalšími obdobnými odstavnými parkovišti.

Centrální informační systém (CIS) pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích, který ve městě funguje, dokáže skloubit potřeby rezidentů, abonentů i návštěvníků, ať už se jedná o dlouhodobé nebo krátkodobé parkovací oprávnění. Jde o komplexní řešení správy parkování ve městě včetně napojení parkomatů na dohledové centrum nebo kontroly dodržování pravidel. CIS poskytuje zpětnou vazbu o obsazenosti, což umožňuje reagovat na potřeby města i řidičů. V soutěži Parkoviště roku 2018 získala tato instalace dodaná ČD - Telematikou druhé místo a na kongresu Evropské parkovací asociace byl CIS doporučen jako vhodné řešení pro organizaci a správu parkování ve městech.