ČD - Telematika zmodernizuje optickou síť CESNET2 tvořící páteř národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání rozvíjenou sdružením CESNET

ČD - Telematika zmodernizuje klíčové části optické přenosové sítě CESNET2 napříč Českou republikou i v zahraničí. Tato síť je páteří národní e-infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání, kterou buduje a rozvíjí sdružení CESNET. Modernizace se týká především DWDM přenosových okruhů optické sítě CESNET2 a umožní výrazně větší datové přenosy i pokročilou funkcionalitu, lepší správu a dohled.

„Sdružení CESNET od svého založení v roce 1996 hraje významnou roli na poli rozvoje informačních a komunikačních technologií určených především pro vzdělávání, vědu a výzkum a je nám velkou ctí, že ČD - Telematika patří k dlouhodobým partnerům tohoto sdružení,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky.

Modernizace sítě proběhne napříč regiony po celé České republice, a zároveň ve vybraných zahraničních lokalitách jako je Bratislava a Vídeň.

Technologie DWDM (hustý vlnový muldex – dense WDM) umožňuje kombinaci výstupu z několika optických vysílačů pro přenos přes jediné optické vlákno využitím různých vlnových délek pro jednotlivé signály. Díky modernizaci dojde k dalšímu zkapacitnění sítě, nová technologie umožní výrazně větší datové přenosy v řádu stovek Gb za vteřinu. Zároveň zajistí další pokročilé funkce, lepší správu i dohled nad sítí.

Součástí plnění zakázky je i poskytnutí služeb v rámci záruky a také pozáručního servisu.

K členům sdružení CESNET patří téměř 30 akademických institucí z celé ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Sdružení reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.

„Sdružení CESNET od svého založení v roce 1996 hraje významnou roli na poli rozvoje informačních a komunikačních technologií určených především pro vzdělávání, vědu a výzkum a je nám velkou ctí, že ČD - Telematika patří k dlouhodobým partnerům tohoto sdružení,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD - Telematiky.