ČD - Telematika posiluje na poli ETCS, její retrofitované vozidlo získalo povolení i pro provoz v Polsku

ČD - Telematika na konci srpna úspěšně dokončila homologační aktivity pro hnací vozidla řady 163 zpětně vybavené evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS a od Evropské agentury pro železnice (ERA) získala rozhodnutí o rozšíření oblasti použití o Polsko. Lokomotivy řady 163 tak mohou aktuálně jezdit pod dohledem ETCS ve třech státech provozu – v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Společnost ČD - Telematika navázala na své úspěchy z počátku roku 2023, kdy se jí podařilo získat tzv. typové povolení ERA pro prototypové lokomotivy řad 163, 363 a 362 zpětně vybavené evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS. Typové povolení ERA je univerzální mezinárodní povolení pro provoz daného typu vozidla. Celý proces byl s ohledem na legislativní náročnost rozdělen do dvou fází, nejprve se řešilo typové povolení pro Českou republiku a Slovensko, po úspěšném schválení následovalo Polsko.

„Hlavní výzvou v celém procesu byla orientace v polské národní legislativě, která má přirozeně jinou strukturu než legislativa česká nebo slovenská. V této problematice naštěstí ČD-T našla skvělého partnera, polskou certifikační společnost Instytut Kolejnictwa, s jehož spoluprací se podařilo definovat jednotlivé polské normativní požadavky a okruh potřebných zkoušek a dokumentů,“ uvádí Dan Krupanský, vedoucí projektu ETCS ve společnosti ČD - Telematika.

V rámci homologačního procesu proběhlo testování kompatibility mobilní a traťové části ETCS, v porovnání s Českou a Slovenskou republikou byly testy rozsáhlejší z pohledu testovaných tratí a scénářů. ČD - Telematika se navíc musela vypořádat s překážkou v podobě absence roamingu, lokomotiva pro testování a navázání komunikace mezi mobilní částí ETCS a polskou radioblokovou centrálou (RBC) tak musela být vybavena zapůjčenými SIM kartami, které toto testování umožnily.

„V neposlední řadě se během schvalovacího procesu v Polsku musela ČD-T vypořádat i s jazykovou bariérou, protože bylo třeba spolupracovat nejen s ERA, ale také s polským bezpečnostním orgánem, kterým je Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Komunikace s těmito autoritami tak musela probíhat v anglickém i polském jazyce. Překonáním všech překážek a úspěšným dokončením celého homologačního procesu tak ČD - Telematika potvrdila své kvality v oboru zpětného vybavování hnacích vozidel systémem ETCS, ve kterém patří mezi špičku jak v technologické, tak i administrativní oblasti,“ doplňuje Dan Krupanský.

Česká republika plánuje od 1. 1. 2025 zavedení tzv. výhradního provozu pod ETCS na vybraných páteřních koridorech. Režim výhradního provozu znamená, že na tyto tratě již nebudou mít přístup hnací vozidla bez palubních jednotek ETCS.

 

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikaci, působí i jako dodavatel velkoobchodních telekomunikačních služeb. Provozuje vlastní optickou síť napříč Českou republikou, která je součástí kritické infrastruktury státu. Nabízí i služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje oblastí kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí od roku 1994 a má více než 500 zaměstnanců.

„Hlavní výzvou v celém procesu byla orientace v polské národní legislativě, která má přirozeně jinou strukturu než legislativa česká nebo slovenská. V této problematice naštěstí ČD-T našla skvělého partnera, polskou certifikační společnost Instytut Kolejnictwa, s jehož spoluprací se podařilo definovat jednotlivé polské normativní požadavky a okruh potřebných zkoušek a dokumentů,“ uvádí Dan Krupanský, vedoucí projektu ETCS ve společnosti ČD - Telematika.