ČD - Telematika pomáhá SŽDC v přechodu na novou telekomunikační síť

ČD - Telematika se jako subdodavatel společnosti TTC Marconi podílí na konsolidaci synchronizace telekomunikační sítě SŽDC. Ta SŽDC umožní další rozvoj její telekomunikační sítě a přechod na novou MPLS síť. Rolí ČD - Telematiky je zajištění dodávky hardware, jeho instalace a podíl na konfiguračních pracích spojených s upgradem jak hardwaru, tak softwaru. Zakázka byla zahájena již v létě testováním chystaných změn v síti, protože veškeré práce budou probíhat za plného provozu. Dokončení stavby je naplánováno na konec tohoto roku.

„Význam tohoto projektu je pro SŽDC zásadní. Jeho úspěšná realizace je nutnou podmínkou pro další rozvoj telekomunikační sítě SŽDC, protože umožní postupný přesun technologií ze staré na novou MPLS síť,“ komentuje Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktury z ČD - Telematiky.

Primárním cílem projektu je zajištění podmínek pro fungování aktuálně využívaných technologií a služeb běžících v rámci dosluhující telekomunikační sítě v nově se rozvíjející MPLS síti. Ve staré síti přitom běží řada klíčových technologií, mezi které patří GSM-R, železniční telefonní síť, VoIP dispečerské hlasové sítě, kamerové systémy, informační zařízení a rozhlasy, bezpečnostní a požární systémy, přenosy související s napájením trakce a diagnostika zabezpečovacích zařízení.

Veškeré práce od výměny zařízení a instalace softwaru až po celkový upgrade MPLS sítě budou probíhat za plného provozu, klíčová je tak u této zakázky pečlivá příprava. I proto již v průběhu léta probíhaly testy všech chystaných změn sítě a upgradů v rámci testovacího polygonu SŽDC, který vybudovala ČD - Telematika již v první polovině tohoto roku.

V rámci této zakázky tak konkrétně budou připraveny dva nové zdroje synchronizačního signálu s podporou synchronního ethernetu (SyncE). Pro zajištění spolehlivého šíření synchronního ethernetu navíc musí proběhnout softwarový upgrade celé MPLS sítě na verzi, která plně podporuje šíření SyncE. Proto bude potřeba v celé síti vyměnit i několik částí zařízení, které SyncE nepodporují.