ČD - Telematika pokračuje ve spolupráci s městy Brno a České Budějovice na řešení parkování

Dosavadní spolupráce ČD - Telematiky se statutárními městy Brno a České Budějovice v oblasti řešení parkování se dále rozvíjí. ČD - Telematika v jihočeské metropoli České Budějovice vyhrála novou zakázku a spolupráce v druhém největším městě České republiky Brně pokračuje další etapou.

ČD - Telematika uzavřela na základě vítězství ve výběrovém řízení rámcovou dohodu s městem České Budějovice na dodání parkovacích automatů a poskytnutí souvisejících služeb. Podle této dohody pokryje ČD - Telematika další vybrané lokality města České Budějovice parkovacími automaty stejného vzhledu a funkcionalit, jaké mají nedávno instalované parkomaty. „Jedná se o shodnou technologii, která je již v Českých Budějovicích odzkoušena, což je samozřejmě pro místní řidiče výhodou,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička. Ty budou napájeny solární energií a budou také kompletně připraveny pro napájení ze sítě nízkého napětí. Předmětem smlouvy je i dodávka dohledového centra, které bude datově komunikovat se stávajícím Centrálním informačním systémem pro dopravu v klidu. Rámcová smlouva v hodnotě 23 milionů Kč je uzavřená do roku 2023 a její naplnění přispěje k zajištění komfortního parkování občanů a návštěvníků města.

Řešení systému parkování v Brně vstupuje do nové etapy, v rámci které ČD - Telematika dodá a nainstaluje dalších 120 parkovacích automatů. Společnost kromě montáže a plného oživení parkomatů bude zajišťovat i jejich servis a dodávku náhradních dílů. Cena dodávek a služeb od ČD - Telematiky v rámci této etapy je 25 milionů Kč. Účelem této zakázky je zajištění dodávek, resp. instalaci moderních technologií, které městu Brno umožní zlepšit výběr parkovného, zvýšit účinnost kontroly a zpřístupnit nové metody plateb za parkování.