ČD - Telematika má nové představenstvo, firmu povede Michal Krapinec

Společnost ČD - Telematika má od dnešního dne nové představenstvo. V návaznosti na plné ovládnutí firmy Českými drahami o tom v minulém týdnu rozhodla valná hromada. Novým předsedou představenstva byl zvolen jeho dosavadní člen Michal Krapinec. David Wolski, který doposud působil jako předseda, zůstává i nadále součástí představenstva. Třetím, novým členem představenstva byl zvolen Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura. Tímto krokem je představenstvo opět kompletní.

Změny v představenstvu jsou ze strany Českých drah, jediného vlastníka společnosti, vedeny se záměrem personálně stabilizovat a podpořit fungování a rozvoj ČD - Telematiky v plnění strategických cílů, a to jak ve skupině Českých drah, tak mimo ni.

„ČD - Telematika pod mým vedením bude dále posilovat svou pozici v nabídce služeb pro drážní prostředí. Potenciál vidím zejména v implementaci a údržbě mobilní části ETCS, wi-fi nebo kabinových rádií pro strojvedoucí. Souvisí s tím i zajišťování odborných technologických činností, které jsou dnes nakupovány mimo Skupinu ČD. A samozřejmě se zacílíme také na rozšíření poskytovaných služeb na vlastní optické síti. Zaměříme se na tvorbu komplexních produktů s vysokou přidanou hodnotou nad rámec prostého pronájmu přenosové kapacity," uvedl nový předseda představenstva Michal Krapinec.

Nový předseda představenstva Michal Krapinec je ve vedení společnosti ČD - Telematika od loňského léta. Předtím působil jako ředitel několika odborů v Českých drahách, řídil a spravoval majetkové účasti v ČD Cargo, nebo byl členem představenstva v ČD Logistics. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

David Wolski nastoupil do společnosti ČD - Telematika před pěti lety na pozici finančního ředitele. Tu stejně jako členství v představenstvu zastával i ve svých předchozích působištích v pojišťovnách Cardif Slovakia nebo BNP Paribas Cardif. Absolvent Technické univerzity v Ostravě byl i konzultantem poradenské společnosti KPMG.

Nový člen představenstva Tomáš Businský je téměř čtyři roky ředitelem úseku Infrastruktura. Specialista na informační technologie, které vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, působil před nástupem do ČD - Telematika jako ICT konzultant a projektový manažer.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika. 
 

Novým předsedou představenstva byl zvolen jeho dosavadní člen Michal Krapinec. David Wolski, který doposud působil jako předseda, zůstává i nadále součástí představenstva. Třetím, novým členem představenstva byl zvolen Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura.