ČD - Telematika je prvním systémovým integrátorem ETCS v ČR, který získal pro retrofitované vozidlo typové povolení Evropské agentury pro železnici

ČD - Telematice se podařilo získat pro prototypy lokomotiv řad 163, 363 a 362 zpětně vybavené evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS tzv. typové povolení Evropské agentury pro železnice (ERA). Jde o významné prvenství na poli homologace a schvalování v rámci projektů instalací ETCS do hnacích vozidel v České republice. Typové povolení ERA je univerzální mezinárodní povolení pro provoz daného typu vozidla.

Lokomotivy řad 163, 363 a 362 dopravců ČD Cargo a České dráhy systémem ETCS zpětně vybavilo konsorcium firem ČD - Telematika a AŽD a společně se tak staly prvními systémovými integrátory v České republice, kterým se podařilo od ERA získat tento typ univerzálního mezinárodního povolení.

„Tento významný milník je završením dlouhé a komplikované cesty, po které jsme se jako průkopníci v oblasti tzv. retrofittingu se svými zákazníky vydali a jsme nesmírně rádi, že se nám daří naplňovat důvěru našich klientů a dotahovat projekty do zdárného konce,“ uvádí Dan Krupanský, vedoucí projektu ETCS ve společnosti ČD - Telematika. „V celém procesu, na jehož konci je úspěšné získání typového povolení od ERA, sehrála velmi důležitou úlohu perfektní spolupráce s Drážním úřadem ČR a Dopravným úradom SR – Divízií dráh a dopravy na dráhach. Jde o potvrzení, že v oblasti zpětného vybavování hnacích vozidel systémem ETCS patříme na úplnou špičku jak v technologické, tak i administrativní oblasti,“ dodává.  

Typové povolení ERA pro retrofitované lokomotivy řad 163, 363 a 362 znamená, že tato hnací vozidla mohou jezdit pod dohledem ETCS na všech tratích, které takovou jízdu umožňují, tedy jsou vybaveny infrastrukturní částí systému ETCS. Aktuálně jezdí tyto lokomotivy pod ETCS především na tratích v České republice a na Slovensku. V obou těchto zemích jsou řady 163, 363 a 362 nejrozšířenějšími železničními hnacími vozidly.

Společnost ČD - Telematika aktuálně mj. pracuje na dovybavení 30 vícesystémových elektrických lokomotiv řady 363.5 dopravce ČD Cargo, které vznikly přestavbou jednotek řady 163 v letech 2010-2013. Pro České dráhy pak mj. vybavuje systémem ETCS jednotky řady 680 známé jako Pendolino a ikonickou řadu elektrických jednotek 471 přezdívané CityElefant. 

Česká republika plánuje od 1. 1. 2025 zavedení tzv. výhradního provozu pod ETCS na vybraných páteřních koridorech. Režim výhradního provozu znamená, že na tyto tratě již nebudou mít přístup hnací vozidla bez palubních jednotek ETCS.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.