ČD - Telematika dosáhla za loňský rok historicky rekordních tržeb

Společnost ČD - Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2022. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly historicky rekordní výše 2 398 mil. Kč oproti 2 033 mil. Kč v roce 2021. Meziročně tak narostly o 18 %, a to především zásluhou realizace zakázek v oblasti výstavby telekomunikační sítě dopravní infrastruktury a instalací evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2022 hodnoty 210 mil. Kč, oproti předcházejícímu roku tak z 205 mil. Kč vzrostl o 2,5 %. Vzrostl i zisk před zdaněním (EBT), a to z hodnoty 109,7 mil. Kč v roce 2021 na 125,5 mil. Kč, tedy o více než 14 %.

Historicky nejlepšího hospodářského výsledku dosáhla ČD - Telematika vlivem mírně odlišné struktury tržeb a úsporami jak variabilních, tak fixních nákladů. V oblasti fixních nákladů přitom společnost musela již nést některé náklady inflačního charakteru, se kterými v původním plánu nepočítala. I přesto byly výsledky mimořádné a jeden z hlavních výkonových ukazatelů – tržby na zaměstnance – narostl z hodnoty 3,73 mil. Kč na 4,39 mil. Kč.

Z obchodního pohledu je jedním ze stěžejních pilířů i pro následujících několik let pokračující dodávka mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS pro České dráhy a ČD Cargo, a to na nově vysoutěžených řadách elektrických lokomotiv. ČD - Telematika se ale soustředí i na své další prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu, údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby se zajištěním kybernetické bezpečnosti.

I v roce 2022 ČD - Telematika nadále hospodařila bez dluhu a udržela své finanční zdraví. To jí umožňuje investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytváří protiváhu k existujícím provozním rizikům. 

Auditovaná výroční zpráva za rok 2022 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce května.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika. 
 

Historicky nejlepšího hospodářského výsledku dosáhla ČD - Telematika vlivem mírně odlišné struktury tržeb a úsporami jak variabilních, tak fixních nákladů. V oblasti fixních nákladů přitom společnost musela již nést některé náklady inflačního charakteru, se kterými v původním plánu nepočítala. I přesto byly výsledky mimořádné a jeden z hlavních výkonových ukazatelů – tržby na zaměstnance – narostl z hodnoty 3,73 mil. Kč na 4,39 mil. Kč.