Studenti a praxe

Společnost ČD - Telematika je významným poskytovatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a zaměstnává více než 550 zaměstnanců v desítkách lokalit na území ČR. Kromě stálých zaměstnanců zaměřuje svou pozornost i na vyhledávání a nabídku příležitostí studentům z řad středních a vysokých škol, včetně odborných učilišť.

Oslovujeme nadané studenty na zajímavé pozice v oblasti telekomunikací, optických sítí a IT technologií s možností budoucího pracovního uplatnění. Chceme mladým talentům poskytnout možnost seberealizace, náležitého ohodnocení a rozvíjení potenciálu už při probíhajícím studiu.

Spolupráce a praxe

  • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně
  • Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera
  • Střední škola elektrotechniky a strojírenství, ul. Jesenická, Praha 10
  • Střední průmyslová škola sdělovací techniky, ul. Panská, Praha 1

Obory pro praxi

  • 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia
  • 26-59-H/01 Spojový mechanik
  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Těmto partnerským školám nabízíme možnost absolvování odborné praxe studentů a adekvátní nabídku zaměstnání absolventům. Kromě toho průběžně věnujeme zůstatkový materiál k výuce a zaměstnanci společnosti se aktivně podílejí na výuce odborných předmětů, poskytují odborné konzultace a sdělují své zkušenosti v oblasti nových technologií z praxe.

Ve snaze navázat spolupráci i s dalšími školami v rámci České republiky budeme nadále pokračovat. Každý nový člen našeho týmu je totiž zdrojem nových nápadů, které mohou přispět k budoucímu posílení postavení společnosti ČD - Telematika na českém telekomunikačním trhu. Jsme si vědomi, že předání zkušeností absolventům může výrazně posunout obor informačních technologií.

Na rozvoji a podpoře vzdělání nám záleží, chcete-li se připojit k našim partnerským vzdělávacím institucím, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese kariera@cdt.cz.

vytisknout stránku