Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

Společně pro druhé 3. ročník

Naši zaměstnanci opět vybírali projekty, které dostanou firemní podporu v rámci společensky odpovědného programu „Společně pro druhé“.

Peněžitý dar Nadaci Rebeky Čihákové a finanční podpora Sboru dobrovolných hasičů v obci Lochenice se staly vítěznými projekty již třetího ročníku společensky odpovědného programu ČD - Telematiky „Společně pro druhé“. Nadace tak dostala od ČD - Telematiky finanční částku 170 000 Kč a dobrovolní hasiči z Lochenic 80 000 Kč.

Princip programu spočívá v tom, že zaměstnanci ČD - Telematiky, kteří individuálně podporují některou z dobročinných aktivit, mají možnost získat na takovou aktivitu příspěvek od svého zaměstnavatele. Podmínkou je přihlásit podporovaný projekt do programu a uspět v hlasování spoluzaměstnanců, neboť právě prostřednictvím zaměstnaneckého hlasování se vybírají aktivity, na jejichž podporu rozdělí společnost určitou finanční částku. Letos se jednalo o 250 000 Kč. Do aktuálního výběru pro hlasování zaměstnanci přihlásili celkem devět aktivit a oba vítězné projekty od 456 hlasujících dostaly shodně po 63 hlasech.

Finanční dar se rozdělí mezi dva vítězné projekty, který pomůže malé Rebece Čihákové z Nadace Rebeky Čihákové i jejím nejbližším bojovat s Rebečinou vrozenou a bohužel nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel a také dodávat odvahu vzdorovat nepřízni osudu dalším obdobně postiženým. Dobrovolní hasiči z Lochenic využijí finanční příspěvek na nákup defibrilačního přístroje, díky němuž bude ve venkovských oblastech s delším dojezdem zdravotnicky záchranné služby poskytnuta pacientům pomoc co nejdříve, ještě před příjezdem lékařské posádky. Výrazně to zvyšuje jejich šanci na přežití.

Děkujeme těm kolegyním a kolegům, kteří přihlásili některý z jimi podporovaných projektů, a také všem, kteří se zúčastnili hlasování.

vytisknout stránku