Úvod » O nás » Kontakty » Poptejte nás

Souhlas se zpracováním zadaných údajů

Vyplněním výše uvedeného kontaktního formuláře „Odběr aktualit“ zároveň poskytujete obchodní společnosti ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 souhlas se zpracováním veškerých, Vámi poskytnutých, údajů, a to za účelem jejich zařazení do databáze a dalšího reklamního a marketingového využití, tj. zejména k nabízení produktů, služeb a zasílání obchodního sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění na Vámi uvedenou emailovou adresu.
Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetímu subjektu.

Fyzické osoby uvedením údajů, které jsou svou povahou údaji osobními či citlivými dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zároveň souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním takových údajů obsažených ve formuláři správcem ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělují pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu. Dále takové osoby prohlašují, že se s vyplněnými částmi tohoto formuláře seznámily, všechny údaje uvedly přesně a pravdivě a jsou jimi poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. ČD - Telematika a.s. tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Výše projevené souhlasy mohou být kdykoliv bezplatně odvolány.