Úvod » Produkty a služby » ICT Security » Služby bezpečnosti informací

Služby bezpečnosti informací

Služby bezpečnosti informací představují soubor služeb, které zákazníkům umožní zjistit aktuální stav bezpečnosti v organizaci. Stanoví jednotlivá rizika a míru jejich závažnosti. Za pomoci organizačních a technických opatření pak pomohou rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Dále umožní vytvořit systém pro efektivní řízení bezpečnosti s důrazem na jasné stanovení odpovědností a povinností zaměstnanců. Zákazníci si mohou zvolit libovolnou kombinaci služeb z oblastí bezpečnostních analýz a bezpečnostní dokumentace na základě individuálních potřeb organizace. Služba je určena zákazníkům z řad státní správy a samosprávy, lokálním poskytovatelům internetu a velkým a středním společnostem.

Bezpečnostní analýzy

Základním cílem bezpečnostní analýzy je identifikovat aktuální stav bezpečnosti informací v organizaci. Jedním z hlavních výstupů je stanovení rizik, jakým je organizace vystavena, a návrh opatření vedoucích k jejich eliminaci či snížení na přijatelnou úroveň.

Zjištění stavu bezpečnosti

Zjištění stavu bezpečnosti je základním prostředkem pro nezávislé zhodnocení úrovně bezpečnosti v organizaci. Identifikuje a stanoví současný stav bezpečnosti informací u zákazníka s ohledem na již realizovaná bezpečnostní opatření.

Parametry služby

 • základní nezávislé posouzení úrovně bezpečnosti informací zákazníka
 • definování základních opatření pro zjištěná rizika
 • soupis jednoduchých projektových záměrů pro eliminaci zjištěných rizik
 • návrh opatření pro eliminaci zjištěných rizik
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • Nezávislé zhodnocení stavu bezpečnosti informací, zjištění rizik působících na organizaci a návrh opatření k jejich eliminaci.

Analýza rizik

Pokročilá metoda bezpečnosti pro systematickou identifikaci rizik působících na organizaci. Určí primární a sekundární aktiva a vytvořením vzájemných vazeb mezi nimi umožní odvodit míru jednotlivých rizik. Zákazníkovi pomůže zvážit efektivnost vložení zdrojů do bezpečnosti.

Parametry služby

 • návrh rozsahu aplikace analýzy rizik, jejich identifikace a stanovení míry rizika
 • návrh organizačních a technických opatření pro vybraná rizika
 • vytvoření projektových záměrů pro eliminaci vybraných rizik
 • nastavení správy rizik
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • Nezávislé zhodnocení stavu bezpečnosti informací, zjištění rizik působících na organizaci a návrh opatření k jejich eliminaci.

Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace se soustředí především na oblast organizačních opatření od vrcholové řídící úrovně až po samotné prováděcí postupy. Definuje základní pravidla a postupy bezpečnosti informací v oblasti procesních, technických a personálních požadavků v celé organizaci s ohledem na její kulturu. Hlavním cílem je jednoznačně definovat odpovědnosti zaměstnanců napříč celou organizací, a vytvořit tak základ pro efektivní implementaci a řízení bezpečnosti informací v organizaci.

Parametry služby

 • strategie bezpečnosti informací
 • řídicí dokumentace definující základní pravidla bezpečnosti ve velké organizaci
 • bezpečnostní politika organizace
 • bezpečnostní příručky uživatele, správce, bezpečnostního správce atd.
 • bezpečnostní postupy jednotlivých opatření
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • stanovení strategie bezpečnosti v organizaci
 • stanovení jasných odpovědností a povinností zaměstnanců
 • návrh pravidel a postupů bezpečnosti v organizaci

Související stránky


Soubory ke stažení

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.