Rozvoj a vzdělávání

Uvědomujeme si, že za stabilní pozicí společnosti ČD - Telematika stojí naši zaměstnanci, především jejich kvalifikace, loajalita a know-how. Dlouhodobě věnujeme náležitou pozornost rozvoji a zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců. Snažíme se každému poskytnout příležitost i prostor pro profesní rozvoj a následný osobní růst. Zavádíme programy na podporu vzdělávání a osobního rozvoje, protože společně dosažené úspěchy by nebyly možné bez vzájemné spolupráce a opory.

Motivační programy:

  • Talent management – cílem Talent managementu je rozvoj a případný karierní posun vysoce talentovaných, kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců, schopných díky svým znalostem a schopnostem výrazně přispět k plnění celofiremních cílů.
  • Program P20+ – transformační program s cílem zlepšit procesy, akcelerovat jejich efektivitu a pomoci k rozvoji portfolia produktů ČD-T. Zároveň dává příležitost k rychlejšímu růstu talentovaných pracovníků
  • Sportovní den a workshopy pro zaměstnance

Další vzdělávací aktivity:

  • Účast na odborných konferencích
  • Zajišťování vzdělávacích kurzů, seminářů a školení
  • Kurzy cizích jazyků

vytisknout stránku