Úvod » Infrastruktura » Servisní služby infrastruktury » Provoz a údržba infrastruktury

Provoz a údržba infrastruktury

Služba zahrnuje vykonávání pravidelných úkonů na zařízeních, které vedou ke zvýšení jejich spolehlivosti a udržení provozuschopnosti. Rozsah těchto úkonů předepisuje či doporučuje přímo výrobce, nebo obecně vyplývá ze zkušeností z provozu daných zařízení.

Parametry služby

 • přezkoušení funkčnosti zařízení, zejména síťových funkcí
 • vizuální a mechanická kontrola zařízení, vyčištění zařízení a filtrů, kontrola chlazení, kontrola upevnění a mechanického zajištění desek, dílů a celého zařízení, kontrola přívodních vodičů, kabelů, konektorů a svorkovnic
 • kontrola úplnosti zařízení včetně evidenčních a dokumentačních údajů
 • měření, nastavení a kontrola konfigurace provozních parametrů zařízení, korekce na předepsané hodnoty
 • kontrola napájení zařízení
 • pravidelné vykonávání revizní činnosti včetně vystavení protokolů
 • elektronická evidence údržby, reporting služby

Technologické pokrytí údržby

 • datové sítě LAN, MAN a WAN (síťové prvky Cisco, 3com, HP,...)
 • telefonní sítě – samostatné PBx nebo sítě Pbx (ústředny Ericsson, Siemens, TTC,2N apod.)
 • přenosové systémy SDH, PDH, PCM, analogové
 • kabely metalické i optické (místní, dálkové, úložné, závěsné)
 • místní rozvody (strukturované kabeláže do cat. 6)
 • signalizační a monitorovací zařízení (EZS, EPS, kamerové systémy)
 • informační zařízení, bezdrátové a místní rozhlasy, audiovizuální systémy
 • zařízení pro záznam obrazu, hlasu a zpráv
 • napájecí systémy 48V DC, 230/400V AC, záložní zdroje
 • technologické prostory včetně racků, rozvodů, klimatizací a zhášecích systémů

Hlavní výhody

 • předcházení vážným závadám na zařízeních 
 • spolehlivost
 • outsourcing pomocných činností

Související stránky

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.