Úvod » O nás » Společenská odpovědnost » Politika IMS

Politika IMS

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikační infrastruktury. Poskytuje housingové služby ve vysoce zabezpečených datových centrech a vlastní druhou největší optickou infrastrukturu v ČR. Své služby dodává náročným zákazníkům z řad státní správy, segmentu železniční dopravy, velkým společnostem i lokálním poskytovatelům internetové konektivity.

Při naší činnosti se orientujeme na uspokojování potřeb zákazníků s cílem dodávat produkty i služby ve vysoké kvalitě. Posilujeme partnerství se společnostmi, které poskytují ICT služby koncovým zákazníkům v segmentech podniků a státní správy a nabízíme společná řešení s využitím vlastní unikátní infrastruktury a know-how. Jsme si vědomi toho, že činnosti naší společnosti mají také vliv na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci a samozřejmě také na bezpečnost informací.

Zájmem společnosti ČD - Telematika je soustavné a nerušené dosahování strategických a ekonomických cílů.
Pro udržení a zlepšení získané pozice na trhu jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém řízení kvality (QMS) dle ČSN ISO 9001 (včetně požadavků AQAP 2110), ochrany životního prostředí (EMS) dle ČSN ISO 14001, ochrany a zdraví při práci (SMS) dle ČSN ISO 45001, bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001 a managementu IT služeb (ITSM) dle ČSN ISO/IEC 20000-1.

S plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se opírá o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců:

Závazky společnosti ČD - Telematika

  • Poskytovat profesionální a spolehlivé telekomunikační a telematické služby, přicházet se spolehlivým a efektivním řešením a službami přizpůsobenými individuálním potřebám zákazníků, poskytovat seriózní obchodní vztahy a vysoký standard kvality a zajistit neustálé zlepšování IMS.
  • Zajistit bezpečnost informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty naší společnosti, ale také našim zákazníkům a partnerům.
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytované služby nebo produktu, vliv na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a bezpečnost informací. Sledovat a vyhodnocovat potřeby a spokojenost zákazníků a tomu přizpůsobovat poskytování služeb s ohledem na důležitost každého zákazníka pro společnost. Přizpůsobovat služby měnícím se potřebám zákazníků.
  • Být první volbou pro zákazníky, kteří upřednostňují bezpečné a spolehlivé služby, být první volbou pro zákazníky, kteří vyžadují perfektní funkcionalitu, nízkou poruchovost, vysokou bezpečnost a dlouhou životnost u svých technologických celků a zařízení, být nepostradatelným partnerem zákazníků na jejich cestě k podnikatelským úspěchům a neustále sledovat potřeby svých zákazníků a nacházet pro ně efektivní a odpovídající způsoby řešení.
  • Trvale motivovat každého zaměstnance, podílet se na rozvoji jeho kvalifikace a dbát na jejich spokojenost a zdraví. Každý náš zaměstnanec má prostor pro vlastní seberealizaci a možnost přímo se podílet na dalším rozvoji společnosti. Každý zaměstnanec zná svou odpovědnost a pravomoc při plnění cílů a zabezpečení funkčnosti IMS.
  • Vytvářet důstojné pracovní prostředí a být preferovaným zaměstnavatelem na trhu práce.
  • Od každého zaměstnance vyžadovat důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.
  • Využívat technologie, postupy, výrobky a materiály, které neohrožují zaměstnance a životní prostředí a které jsou bezpečné a ekologicky šetrné z hlediska jejich zamýšleného používání. V závislosti na produkci snižovat spotřebu energií a surovin, zajistit řádnou likvidaci odpadu a dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí.
  • Vyhledávat, analyzovat a projednávat rizika a aplikovat postupy pro jejich omezování, zaměřit se na neustálé zlepšování a na snižování rizika vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu.
  • Sledovat a dodržovat platnou legislativu i požadavky orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran ve všech oborech činnosti. Vedle plnění zákonných požadavků přednostně podporovat smluvní obchodní, technické a bezpečnostní závazky.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.