Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

Podílíme se na konceptu Internet věcí

ČD - Telematika navazuje na nedávné uvedení řešení Chytrého parkování pro města a obce a představuje další dvě služby z oblasti Internetu věcí. Prvním řešením je Zabezpečení – elektronická plomba, které pomáhá při zabezpečení požární techniky, odlehlých objektů mimo běžnou zástavbu nebo zapečetěných únikových východů. Kompaktní jednotka sleduje svůj stav (narušení jednotky) a stav plomby (přerušení nebo přemostění, vibrace, ultrazvuk). Při narušení odesílá zabezpečenou cestou informaci o druhu a času porušení plomby do aplikace, kde zobrazí alarm, který je spolu se stavem evidován pro každou jednotku.

Druhou službou je pak Sledování polohy zařízení, kde se na vozidlo/kontejner/zásilku umístí kompaktní jednotka, která na základě nastavení (např. stání delší než xy minut) odesílá polohu do centrální aplikace. Jednotka nevyžaduje servis ani přívod energie a výdrž interní baterie je minimálně 5 let.

ČD-T pracuje i na dalších řešeních pro Internet věcí, jako je optimalizace svozu odpadních nádob, sledování mostů a konstrukcí, sledování stavu veřejného osvětlení aj. „Dokážeme zákazníkům i navrhnout chytré řešení, které bude přesně odpovídat jejich požadavkům“ uvádí Miloš Mastník, ředitel pro obchod a marketing ČD-T.

ČD - Telematika pro řešení služeb Internetu věcí používá speciální komunikační síť Sigfox, která aktuálně pokrývá 80 % území ČR a polovinu Evropy a neustále se rozšiřuje. Rozsáhlá síť pracuje v pásmu 868 MHz, umožňuje provoz bez SIM karty a je bezpečná proti zarušení. Bezúdržbové koncové zařízení se skládá ze senzoru (digitální nervový systém věcí) a vysílačky signálu. Baterie v zařízeních mají velmi dlouhou životnost, která dosahuje až 10 let.

Odběr novinek