Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

Střední Čechy se za výrazného přispění ČD - Telematiky stávají bezpečnějším regionem

Středočeský kraj zrealizoval vlastní projekt „Bezpečný Středočeský kraj“ zaměřený především na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a na prevenci obecné kriminality. Projekt o celkové hodnotě 43 milionů Kč spolufinancoval Státní fond dopravní infrastruktury a významným členem dodavatelského sdružení byla společnost ČD - Telematika.

„Účast na realizaci projektu 'Bezpečný Středočeský kraj' je pro nás důležitá i proto, že jde o zakázku ve sféře silniční dopravy. Tento segment totiž vnímáme jako jeden z klíčových pro další růst naší firmy,“ uvádí Bruno Wertlen, člen představenstva ČD - Telematiky. Dalšími členy dodavatelského konsorcia byly firmy GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. a Spel a.s.

Projekt je zaměřený především na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení počtu dopravních nehod i jejich následků. Přispět by k tomu měla také řešení napomáhající plynulosti provozu. Další oblastí, na kterou se projekt zaměřuje, je prevence obecné kriminality. ČD - Telematika se na projektu podílela 25 % a v jejím případě šlo zejména o dodávky serverové infrastruktury pro dvě lokality Krajského ředitelství Policie České republiky, instalaci zařízení pro monitoring dopravy a vybavení umožňující dynamické vážení nákladních vozidel.

Sdružení dále v rámci projektu dodalo 35 meteostanic, 8 úsekových detektorů, 86 zařízení pro měření okamžité rychlosti a software pro analýzu dat. Dodávaná technologie byla SYDO Traffic® od výrobce GEMOS CZ, spol. s r.o. Do projektu bylo zapojeno celkem 87 měst a obcí Středočeského kraje.

Systém monitoringu dopravy a meteorologických podmínek dokáže automaticky upozorňovat na krizové stavy, vyhodnocuje kolony a případná upozornění odesílá v pětiminutových intervalech. V případě mimořádně závažných událostí upozorňuje okamžitě.

Software dodávaný Policii České republiky obsahuje informační systém pro zpracování dat a klientské aplikace pro operační středisko krajského policejního ředitelství, ve kterých bude možné s daty dále pracovat. Dokáží například upozornit na shodu registračních značek s databází odcizených nebo zájmových vozidel. Cílem je snižovat počty odcizených vozidel a napomoci k zjištění průjezdu právě odcizených vozidel. Systém umí i na základě fotografie řidiče dohledat osobu v pátrání.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.

Odběr novinek