Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

ČD - Telematika sběrem dat posílí bezpečnost na železničních přejezdech

ČD - Telematika pracuje na vybudování kontrolně-analytického centra řízení dopravy (KAC) pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) v 34 technologických lokalitách v rámci ČR. Jedná se o komplexní a unikátní projekt, který obsahuje všechny vrstvy IT technologií od technické přes serverovou infrastrukturu až po aplikačně-integrační část.

„Je to pro nás výzva, podílet se na zavedení inteligentních dopravních systémů na železnici, které v konečném důsledku mohou vést ke snížení nehodovosti a zlepšení efektivity procesů při řízení provozu,“ říká Karel Col, ředitel úseku Servis Infrastruktury ČD - Telematiky.

Cílem projektu je prostřednictvím nové datové sítě SŽDC integrovat a archivovat data ze systémů pro záznam hlasové komunikace, kamerových systémů, dispečerských monitorů, logů ze zabezpečovacích zařízení nebo ETCS, a to v rámci celé sítě SŽDC v ČR. Systém bude schopen získávat informace o činnosti elektronických zabezpečovacích zařízení, jako jsou železniční přejezdy atd. Systém KAC bude zpřístupněn online pro vybrané pracovníky SŽDC, kterým umožní přístup k záznamům pomocí webového rozhraní ze všech míst SŽDC, a zjednoduší tak práci dispečerských a kontrolních pracovníků.

Zakázku v hodnotě cca 396 milionů korun českých získala ČD - Telematika během letošního jara, smlouva se zadavatelem byla podepsána 15. července 2015. Projekt by měl být dokončen za 10 měsíců od podpisu smlouvy. ČD - Telematika tento projekt realizuje společně se subdodavateli – společnostmi Clarystone, TTC Marconi, AŽD Praha, Retia, SUDOP Praha a SUDOP Brno.

Odběr novinek