Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

Kontrolně analytické centrum řízení dopravy vybudované na klíč společností ČD - Telematika zvyšuje bezpečnost na železnici

Společnost ČD - Telematika úspěšně vybudovala kontrolně analytické centrum pro společnost Správa železniční dopravní cesty. Využívání centra vede ke snížení nehodovosti a zlepšení efektivity dálkového řízení železniční dopravy. Projekt v souladu s evropskými trendy vytváří předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě České republiky.

Kontrolně analytické centrum získává informace ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace, kamerových systémů, dispečerských monitorů a logů ze zabezpečovacích zařízení, jako jsou například železniční přejezdy, tato data integruje a archivuje. Vybraným pracovníkům Správy železniční dopravní cesty je přístupný online a to i prostřednictvím webového rozhraní, což zjednodušuje práci dispečerských a kontrolních pracovníků. Svou povahou se jedná o komplexní a unikátní projekt, který obsahuje všechny vrstvy informačních technologií od technické přes serverovou infrastrukturu až po aplikačně-integrační část.

„Jsme rádi, že jsme mohli řídit a dodat takto technologicky náročný a rozsáhlý projekt, na kterém se podílely desítky našich zaměstnanců. Posilujeme tak své interní kompetence v oblasti instalace a konfigurace technologií Dense Wavelength Division Multiplexing a Multiprotocol Label Switching“, zdůrazňuje předseda představenstva ČD - Telematiky Miroslav Řezníček.

Centrum je dislokované ve 34 technologických lokalitách v rámci České republiky. Centrální prvky jsou z bezpečnostních důvodů umístěny ve dvou lokalitách, a sice v Centrálním dispečerském pracovišti Přerov (jde o primární datové centrum) a Centrálním dispečerském pracovišti Praha. Tato pracoviště se navzájem plně zálohují. Tam, kde to bylo možné, integrovala ČD - Telematika celý systém do stávajícího síťového prostředí zákazníka. V případě potřeby však poskytla nové vysokokapacitní sítě.

ČD - Telematika i nadále poskytuje společnosti Správa železniční dopravní cesty podporu při provozu tohoto kontrolního analytického centra. Na samotné realizaci spolupracovaly jako subdodavatelé společnosti Clarystone, TTC Marconi, AŽD Praha, Retia, SUDOP Praha a SUDOP Brno.

Systém kontrolně analytického centra, obdobně jako i jiné úspěšné projekty realizované ČD - Telematika, může naleznout širší uplatnění i u dalších zákazníků.

vytisknout stránku