Úvod » Produkty a služby » Internet věcí

Internet věcí

ČD - Telematika se v oblasti Internetu věcí soustředí převážně na řešení typu „inteligentní obec“, ale chytrá řešení poskytuje i firmám. Aktivně se podílí na výzkumu a vývoji inteligentních systémů pro koncept SMART CITY – inovativních a moderních měst s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB), které je organizační složkou ČVUT v Praze. Dlouhodobě spolupracuje i při následné aplikaci těchto řešení, zejména ve vývoji inteligentních systémů řízení v oblasti energetiky, ale i dalších aplikací.

Chytrá řešení ČD - Telematiky využívají pro přenos informací síť Sigfox, která je vybudována speciálně pro Internet věcí. Ta aktuálně pokrývá 80 % území České republiky a polovinu Evropy a neustále se rozšiřuje. Rozsáhlá síť pracuje v pásmu 868 MHz a koncová zařízení nepotřebují mít SIM kartu. Bezúdržbové koncové zařízení se skládá ze senzoru (digitální nervový systém věcí) a vysílačky signálu. Baterie v zařízeních mají velmi dlouhou životnost, která dosahuje až 10 let.

Prostřednictvím chytrých řešení ČD-T může zákazník optimalizovat a řídit parkovací místa, sledovat pohyb vozidel a kontejnerů nebo zajistit bezpečnost budov jak v obci, tak i mimo ni za pomoci elektronické plomby. Vedle toho ČD-T připravuje i další řešení pro optimalizaci svozu odpadních nádob, sledování stavu veřejného osvětlení a signalizačních prostředků, jako jsou semafory apod. Mezi spolehlivá chytrá řešení patří také sledování mostů a konstrukcí.

ČD-T stávajícím i novým zákazníkům ráda navrhne takové chytré řešení, které bude přesně odpovídat jejich požadavkům. Možností je celá řada: od vážení úlů, sledování průtoku potoka, hlídání skotu, měření kvality ovzduší až po kontrolu radiace apod.

vytisknout stránku