Úvod » O nás » Profil společnosti » Historie společnosti

Historie společnosti

2018

 • ČD - Telematika nahradila aktivní prvky ve své L2 síti novými routery od firmy Cisco. Jednalo se o výměnu aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS. Tento technologický upgrade přináší zákazníkům hlavně významné navýšení kapacit. Routery byly vyměněny ve více než 160 lokalitách. Hodnota celé investice přesáhla 50 miliónů Kč.
 • Bezplatnou WiFi sítí byly pokryty další železniční stanice, a to Olomouc, Plzeň hlavní nádraží, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava-Svinov a Brno hlavní nádraží. Implementace zálohování optické trasy Praha – Benešov. Spuštění služby RTBH filtrování od škodlivého nebo nechtěného provozu v internetu v rámci produktu ČDT-Internet.
 • ČD - Telematika předala do užívání společnosti Vodafone Czech Republic další optické trasy. Optická síť automobilky ŠKODA AUTO byla nově napojena na páteřní optickou síť ČD - Telematiky.
 • Dodávka Centrálního informačního systému (CIS) navazující na stávající systém zón placeného stání (ZPS) statutárního města České Budějovice. Dodávka 120 nových inteligentních parkovacích automatů statutárnímu městu Brno v rámci jedné z částí pětiletého projektu „Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“.
 • Získání zakázky "Dodávka komplexního řešení informačního systému obsazenosti parkoviště P+R v Blansku". V šesti ulicích statutárního města Plzeň proběhla instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti. Modernizace parkovacích systémů v Ústí nad Labem pro zadavatele Metropolnet. Vybavení výrobního centra společnosti CS Beton v obci Velké Žernoseky chytrým parkovištěm.
 • Dokončena další etapa výstavby systému GSM-R na železničních tratích České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště pro společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. zadavatele SŽDC. Kompletní datové propojení poboček Výzkumného ústavu železničního (VÚŽ) s centrálou.
 • Kompletní modernizace měřícího vozu MV Plasser & Theurer typ EM 50 nejmodernějšími technologiemi pro měření geometrických parametrů koleje (GPK) pro Dopravní podnik hlavního města Prahy.
 • Navázání spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni při vývoji a budování plzeňského Smart Campusu. ČD - Telematika zahájila spolupráci se středními školami a spustila webové stránky pro studenty www.nenechsevykolejit.cz.
 • Realizace projektu nový Technický pasport infrastruktury (TPI) jehož součástí je i pasport železničního svršku dle smlouvy se SŽDC. Společnost ČD - Telematika zajišťuje pro České dráhy komplexní provoz služby pro řízení přístupu do jejich interní sítě.
 • Ve třetím ročníku společensky odpovědného programu „Společně pro druhé“ bylo na základě 409 hlasů zaměstnanců rozdělena projektům z oblasti sociální péče částka 200 000 Kč. V prostorách centrály ČD-T v Praze, Pod Táborem byl uspořádán vánoční Jarmark, kde si zaměstnanci zakoupili výrobky sociálně terapeutických dílen Zahrada Kladno a Dobroty s příběhem v celkové hodnotě 14 974 Kč.
 • Logo ČD - Telematiky prošlo vizuální úpravou. Změny odrážejí především zdravé sebevědomí společnosti, které roste spolu s množícími se úspěchy v byznysu. Po úpravě logo lépe odpovídá vizi: Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a dopravní telematiky.

2017

 • Podpis smlouvy se společností Vodafone Czech Republic na další páteřní optické trasy. Zazálohování optické trasy Praha – Benešov. Služba ČDT-ANTIDDOS zajišťuje ochranu Úřadu Vlády ČR. Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET – úsek Blovice.
 • Zahájení výměny aktivních prvků na vlastní přístupové L2 síti, která přinese rozšíření a zlepšení kvality služeb zákazníkům.
 • Rozšíření kapacity antiDDoS řešení – nový model technologie čištění produktu ČDT-ANTIDDOS zvládne útoky o kapacitě až 60 Gb/s. Spuštění služby RTBH filtrování od škodlivého nebo nechtěného provozu v internetu v rámci produktu ČDT-Internet.
 • Realizace pokrytí šesti stanic metra wi-fi sítí vč. informačního bezpečnostního online systému pro DPP. Služba Free WiFi – bezplatný přístup k internetu cestující veřejnosti, byla rozšířena na dalších třech významných vlakových nádražích – Ústí nad Labem, Hradec králové, Zlín.
 • Podíl na Implementaci funkcionality STOP (dálkové zastavení vlaku) v rádiové síti GSM-R investora SŽDC. Dodávka serverové farmy pro SŽDC. Podpis smlouvy na nový Technický pasport infrastruktury (TPI) a projekt „Analýza ZOKB“.
 • Podpis smlouvy na realizaci staveb GSM-R (České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště, Plzeň – České Budějovice a Ústí nad Orlicí – Lichkov) s Kapsch CarrierCom s.r.o.
 • Ukončení díla dle smlouvy na Dodávku technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy se zadavatelem Středočeský kraj. Realizace testovací laboratoře pro Centrum dopravního výzkumu zakázkou „Technologie sledování obsazenosti parkovacích míst“ pro kamiony na odpočívkách. Výstavba Informačního systému pro údržbu dálnic (ISUD) pro ŘSD. Výhra ve veřejné soutěži o čtyřleté zabezpečení servisu technologického a softwarového zařízení silničních tunelů na území města Brna. Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku projektu parkovací automaty a Centrálního informačního systému (CIS) pro město české Budějovice.
 • Dokončení rozsáhlé rekonstrukce recepce budovy v Praze, Pod Táborem. NOC Telekomunikačních služeb v Praze má nové dohledové centrum. Zřízení nového oddělení Zákaznického centra v Plzni.
 • Zaměstnanci ČD-T uspořádali sbírku věcných darů pro Dobré víly dětem. Ve společensky odpovědném programu „Společně pro druhé“ sami zaměstnanci hlasováním rozhodli o projektech, které ČD - Telematika podpořila finančním darem v celkové výši 250 tisíc korun. Vánoční strom splněných přání přinesl od zaměstnanců nadílku ve výši 21 551,- Kč pro Dobré víly dětem.

2016

 • CGI IT Czech Republic s.r.o. a VZP novými zákazníky datového centra ČD - Telematiky. Podpisy prvních dvou kontraktů o nasazení služby ČDT-ANTIDOOS. Úspěšné připojení poskytovatele internetových, hlasových a IPTV služeb JON.CZ do naší sítě v lokalitách Poděbrady a Nymburk. Předání páteřních optických tras dle velké smlouvy společnosti Vodafone Czech Republic.
 • Vstup na trh Internetu věcí (IoT – Internet of Things) s řešením chytrého parkování, které ČD - Telematika realizovala jako první v České Republice pro město Liberec, a to osazením 240 parkovacích míst. Byly uvedeny další nové služby v oblasti IoT Sledování polohy a Ostraha vzdálených objektů.
 • Dodávka a implementace technologie pro poskytování přístupu k veřejné internetové síti cestující veřejnosti prostřednictvím šíření WiFi signálu ve vozech a v soupravách railjet společnosti České dráhy.
 • Realizace kontrolně analytického centra pro řízení dopravy (KAC) a dokončení stavby páteřní překryvné přenosové sítě SDH s rychlostí STM-16. Pro zadavatele SŽDC byl sdružením DJŽV úspěšně realizován projekt Diagnostika jedoucích železničních vozidel, který zlepší prevenci závažných dopravních nehod na železnici. Zahájení poskytování služeb dle smlouvy MASW – provoz systému.
 • Dokončení stavby Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí pro AŽD Praha s.r.o. Ukončení stavby GSM-R (Beroun – Plzeň - Cheb) a (Kolín – Havlíčkův Brod – Brno) pro Kapsch CarrierCom s.r.o.
 • Od 1. 3. 2016 poskytuje ČD-T vyjádření k telekomunikačním sítím i online na portálu http://vyjadreni.cdt.cz/. Dokončení projektu „GIS (Geografický informační systém)“ pro sjednocování geografických dat.
 • Realizace zakázky Kybernetická bezpečnost pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
 • Investiční skupina UNICAPITAL odkoupila 29,4% podíl v ČD - Telematice, dříve vlastněný společností Dial Telecom, prostřednictvím své obchodní společnosti UNI Telematika.

2015

 • Rozšíření stávajícího, třetího datového centra v Praze o nový technologický sál, který je projektován pro režim utajení stupně Důvěrné, s kapacitou 119 rackových pozic.
 • Předání zakázky na úpravy technologických zařízení Pisáreckého tunelu Brno – obnova řídicího systému zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Uzavření smlouvy na rozšíření páteřní optické sítě MVČR a odštěpný závod České pošty ICT služby. GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov). Veřejná zakázka MPSV na provozovatele Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data.
 • Uzavření smlouvy se SŽDC o dodávce, montáži a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla. Dokončení rekonstrukce vozidlových radiostanic v pásmu 150 MHz v počtu 2 134 pro Skupinu České dráhy. Smlouva na Dodávku a implementaci WiFi signálu ve vozech a v soupravách společnosti České dráhy.
 • Rozšíření služeb ICT Security o implementaci bezpečnosti informací firem. Optická síť ČD-T umožňuje IPTV. Rozšíření internetových bezpečnostních produktů o ČDT-ANTIDDOS.
 • Podíl 7,39 % akcionáře AŽD Praha s.r.o. a podíl 2,48 % ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ v ČD - Telematika a.s. byly odprodány společnosti České dráhy, a.s. 54% podíl ve vlastnictví ČD-T ve společnosti Quadruple a.s. odprodán ostatním akcionářům. ČD-T se stala vlastníkem 100% podílu v ECHIS a.s. Odprodej 34% podílu ve společnosti XT-Card a.s. společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

2014

 • Uzavření smlouvy se SŽDC o dodávce, montáži a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla. Předání modernizovaného motorového kolejového vozidla ERTMS včetně diagnostických systémů zabezpečovací techniky.
 • Dokončení projektu Vybavení železničních kolejových vozidel společností České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s., vozidlovými radiostanicemi GSM-R v počtu 459.
 • ČD - Telematika se stala členem projektu FENIX – bezpečný internet v ČR.
 • Předání druhé častí optických páteřních tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a uzavření smlouvy na realizaci 13 optických tras o celkové délce více než 400 kilometrů.
 • Na hlavním vlakovém nádraží v Praze, na Masarykově nádraží v Praze a na vlakovém nádraží v Pardubicích byl spuštěn pilotní provoz WiFi Free – bezplatný přístup k bezdrátovému internetu všem cestujícím.
 • Realizace zakázky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na úpravy technologických zařízení Pisáreckého tunelu Brno – obnova řídicího systému.
 • Uzavření smluv na GSM-R stavby: GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) a GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno.

2013

 • Založení společné dceřiné společnosti ECHIS, a.s. se SOITRON, a.s. za účelem poskytování ICT služeb. Nákup majoritní podílu ve společnosti QUADRUPLE, a.s. za účelem poskytování služeb MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).
 • Rozšíření poskytovaných služeb o další produkty z řad datových a mobilních služeb. Předání optických tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a rozvoj spolupráce.
 • Uzavření významných smluv se SŽDC, s.o. a s Českou republikou – Ministerstvem obrany, realizace projektu vybavování železničních kolejových vozidel radiostanicemi GSM-R.
 • Obhajoba stávající ISO certifikace v oblasti poskytování ICT služeb včetně oblasti řízení kvality a úspěšné absolvování auditu získaného certifikátu dle normy ČOS 051622 (AQAP 2110).

2012

 • Odprodej 100% podílu ve společnosti ČDT - Informační Systémy, a převod akcií na nového vlastníka České dráhy, a.s.
 • Dokončení druhé etapy strategických projektů pro ČD a ČD Cargo.
 • Obhájení certifikací dle několika systémů, získání certifikátu ČOS 051622 (AQAP 2110).
 • ČD-T plně podporuje IPv6. Rozvoj v poskytování služeb na bázi DWDM a v oblastech Telehousingu a Serverhousingu, expanze páteřní sítě a realizace klíčové investice prostřednictvím implementace přenosové platformy DWDM.
 • ČD-T získala osvědčení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň "Tajné".

2011

 • Zakončení roku 2011 s nejlepším ekonomickým výsledkem v historii ČD-T.
 • Vytvoření dceřiné společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s., a vklad části podniku ČD - Telematika a.s. – úseku Systémy a technologie – do nově založené společnosti (1. dubna 2011). Další posílení telekomunikační infrastruktury. Realizace strategických projektů pro zákazníky T-Mobile Czech Republic a.s., České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s.

2010

 • Dokončen upgrade přenosové sítě DWDM, který přinesl posílení páteřního přenosového systému sítě ČD-T s možností prodeje nových WDM služeb. Dále byla zásadním způsobem upgradovaná síť IPNET, která slouží pro přenosy L2 ethernetových a L3 internetových služeb. Bylo tak docíleno zvýšení propustnosti a stability sítě IPNET.
 • Konsolidace IT služeb poskytovaných zejména Skupině České dráhy, příprava na vyčlenění úseku Systémy a technologie do dceřiné společnosti.

2009

 • Pokračování transformace společnosti ČD - Telematika a.s. – sjednocení obchodních činností a vytvoření samostatného odboru řešení a služeb SAP, prodej podílu v dceřiné společnosti CDT International, s. r. o.

2008

 • Vytvoření produktového úseku Systémy a technologie, konsolidace portfolia IT služeb, rozdělení činností v rámci železničního segmentu tak, aby odpovídaly nové organizační struktuře klíčových zákazníků, zejména s ohledem na oddělení dopravní cesty od společnosti České dráhy, a.s., do státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

2007

 • Zahájení transformace produktových úseků a majetkový vstup do společností CDT International, s. r. o., a XT-Card a.s.

2006

 • Dokončení konsolidace ČD - Telematika a.s. po vkladu části podniku České dráhy, a.s.

2005

 • Vklad odštěpného závodu ČD - Telematika o. z. (1. dubna 2005) a rozšíření původní nabídky telekomunikačních služeb o produkty z odvětví informatiky, změna názvu na ČD - Telematika a.s. (1. května 2005).

2004

 • Zavedení nových telekomunikačních služeb určených především pro telekomunikační operátory.

2003

 • Transformace na akciovou společnost ČD - Telekomunikace.

2002

 • Zahájení obchodního působení na českém trhu.

1999

 • Zahájení výstavby vysokorychlostní páteřní optické sítě na základě exkluzivní dohody se společností České dráhy, s.o., o výstavbě železniční vysokokapacitní páteřní sítě.

1994

 • Založení ČD - Telekomunikace, s. r. o., jako investiční společnosti, jejímž posláním bylo vybudování digitální telekomunikační sítě využívající telekomunikační kabely s optickými vlákny a širokopásmové přenosové technologie.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.