Úvod » O nás » Společenská odpovědnost » Etický kodex

Etický kodex

Hlavním cílem společnosti ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“) je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. ČD-T si je vědoma odpovědnosti vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům, orgánům státní správy i široké veřejnosti. Proto přijímá tento Etický kodex, který stanovuje klíčové zásady jednání společnosti.

Obecné zásady

Dobré jméno ČD-T je utvářeno jednáním představenstva, zaměstnanců a zmocněnců a zásady zde uvedené jsou považovány za minimální standard chování výše uvedených. ČD-T při svém podnikání dodržuje nejen obecně závazné právní předpisy, ale i základní lidské hodnoty, pravidla slušného chování a zachovává vysoké standardy morálky a etiky.

Zaměstnanecké vztahy

ČD-T poskytuje rovné příležitosti všem – bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství či jinou odlišnou charakteristiku. Poskytuje svým zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí, podporuje vzdělávání zaměstnanců tak, aby se mohli pracovně rozvíjet, respektuje právo svých zaměstnanců na odborové sdružování a plní závazky vyplývající z platné kolektivní smlouvy. Vysvětluje zaměstnancům své cíle a strategie tak, aby jim porozuměli a přijali její vizi za svou vlastní.

Chování na trhu

ČD-T považuje čestné jednání vůči zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům za předpoklad úspěšné obchodní spolupráce. Je si vědoma veškerých svých závazků vůči všem výše uvedeným subjektům a vyvine maximální úsilí pro jejich splnění. Považuje veškeré informace získané během obchodního styku za přísně důvěrné a podle toho s nimi nakládá. Počíná si čestně i vůči konkurenci a ve svém podnikání ctí principy otevřené soutěže. Pro ČD-T je nepřípustné požadovat, přijímat, nabízet, slibovat či dávat úplatky či jiné hodnoty za účelem získání výhody v obchodním styku či k osobnímu prospěchu jednotlivce.

Životní prostředí

ČD-T má zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí. Při své činnosti proto postupuje dle zásady prevence a veškeré zdroje využívá zodpovědně, šetrně a s péčí řádného hospodáře.

Společenská odpovědnost

ČD-T, vědoma si své společenské odpovědnosti, podporuje charitativní projekty, sportovní, kulturní a jiné počiny neziskových subjektů, a to nejen finančně, ale i osobním zapojením. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.