Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

ČD - Telematika pomáhá

Dětské centrum Strančice, se kterým ČD-T navázala spolupráci, je zdravotnickým zařízením pro děti do tří, maximálně do šesti let věku, které jsou odkázány na nepřetržitou a intenzivní pomoc druhých. A protože podpora může mít i jinou formu než jen finanční, rozhodli se zaměstnanci ČD-T uspořádat společné setkání v areálu Dětského centra. Přiložili ruku k dílu při jeho údržbě například mytím oken, čištěním krásného parku od napadaných větví, sekáním trávy i natíráním. Obstarali tak téměr vše, co bylo po zimním období potřeba. V závěru dne se našel čas i na neformální popovídání si s personálem Dětského centra.

Z tohoto setkání pod heslem "Otevřete srdce jinému světu", což bezpochyby Dětské centrum Strančice je, si zaměstnanci ČD-T odnesli dobrý pocit – pomohli v místě, které je pro rodiče s dětmi v těžkém osudu útěchou.

Odběr novinek