Úvod » O nás » Profil společnosti » Asociace a sdružení

Asociace a sdružení

AFCEA
Česká pobočka AFCEA je neziskovou, vzdělávací a vědeckou organizací, jejímž posláním je vytvoření profesionálního fóra pro vzájemnou spolupráci a výměnu informací, a obrana všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Zabývá se problematikou vědeckých, vojenských a průmyslových aspektů, přispívajících k posilování bezpečnosti země. AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) zaměřuje nejvíce svou pozornost do oblasti informačních technologií, informačních a komunikačních systémů. (www.afcea.cz)

CZ.NIC
Sdružení CZ.NIC z.s.p.o je delegovaným správcem domény CZ. Využívá svých možností a prostředků k rozvoji a provozu její infrastruktury. Dbá při tom, aby reprezentovalo zájmy lokální internetové komunity a aby nekonkurovalo svým členům. (www.nic.cz)

ČIMIB, o.s.
ČIMIB neboli Český institut manažerů informační bezpečnosti je profesním sdružením, které vzniklo z iniciativy subjektů zabývajících se touto problematikou. Základním cílem ČIMIB je sdružit odborníky a firmy zabývající se informační bezpečností a tím podpořit výměnu nejlepších zkušeností a znalostí. Posláním sdružení je vytvořit významnou platformu pro setkávání členů s potenciálními zájemci, která napomůže při rozšiřování cenných informací. (www.cimib.cz)

NIX.CZ
Zájmové sdružení právnických osob NIX.CZ, z.s.p.o., sdružuje poskytovatele internetových služeb v ČR s cílem propojení jejich internetových sítí. Sdružení vybudovalo neutrální výměnný uzel internetu NIX.CZ (Neutral Internet eXchange) v ČR, prostřednictvím kterého mohou být vzájemně propojeny internetové sítě jednotlivých poskytovatelů v ČR. (www.nix.cz)

PMF
People Management Forum je profesní nezisková organizace s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti. V současnosti má přibližně 300 aktivně spolupracujících členů a vytváří tak největší tým profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice. (www.peoplemanagementforum.cz)

SDT
Sdružení pro dopravní telematiku České republiky vzniklo z potřeby soustředit odbornou veřejnost a cíleně a profesionálně rozvíjet telematiku. Tuto skutečnost si uvědomuje řada organizací, ve Sdružení pracují přední výrobci a dodavatelé, jako je Škoda Auto, Metrostav, Eltodo, AŽD, PVT, dále zástupci státní sféry – České dráhy, hl. m. Praha, Ředitelství silnic a dálnic a univerzitní pracoviště. V tomto výčtu je uvedeno jen několik zástupců, ve skutečnosti je ve Sdružení okolo 45 organizací. (www.sdt.cz)

VNICTP
Výbor nezávislého ICT průmyslu byl založen pro podniky a organizace působící na poli informačních a komunikačních technologií, které se dlouhodobě podílí na rozvoji digitálního průmyslu v ČR. Základním úkolem Výboru je zajistit odborné kapacity a zpřístupnit relevantní zájmové zastoupení pro ty subjekty ICT průmyslu, které by k těmto prostředkům jinak měly obtížný přístup, a které zároveň mají zájem se v daném odvětví aktivně podílet na rozvoji hospodářské soutěže a přispívat k prosazování evropských principů a zásad. (http://vnictp.cz)

vytisknout stránku