Silniční telematika a internet věcí


ČDT-SpeedCAM

Úsekové měření rychlosti ČDT-SpeedCAM vám přináší dostupné řešení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Nejmodernější použitá technologie zajistí vysokou přesnost, intuitivní ovládání a okamžité výstupy, včetně volitelné tvorby detailních statistik projíždějících vozidel.

Parametry řešení

 • nejmodernější technologie měření
 • detekce založená na inteligentní analýze obrazu
 • virtuální privátní síť (VPN) pro bezpečnou komunikaci
 • intuitivní obslužný software

Hlavní výhody

 • vysoká přesnost detekce
 • software pro zpracování agendy používaný městskými policiemi v několika zemích EU
 • jednoduchá a rychlá montáž, kterou zajistíme na klíč
 • nízké investiční i provozní náklady
 • možnost kombinace plně funkčních zařízení a maket
 • vysoká odolnost proti klimatickým a povětrnostním vlivům
 • vyvinuto a testováno v ČR

Další výhody

 • možnost detekce a měření motocyklů
 • volitelná tvorba statistik projíždějících vozidel včetně
 • jednotlivých typů dopravy

Možnosti konfigurace

 • pouze monitoring dopravy s orientačním měřením rychlosti
 • instalace pro měření rychlosti vozidel
 • plnohodnotné řešení doplněné o měření motocyklů
 • baterie jako součást řešení pro instalaci na stožáry
 • veřejného osvětlení

Komu je služba určena

 • municipality – obce a města
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • kraje

Parkování

Chytré parkování od ČD - Telematiky nabízí komplexní monitorovací systém pro soukromá i městská parkoviště s využitím trénovaných hlubokých neuronových sítí. Systém rozpoznává dostupnou kapacitu a dokáže zaznamenat i podezřelé chování, nesprávné parkování či jízdu v protisměru.

Parametry řešení

 • Sofistikovaný produkt, využitelný nejen pro oblast parkování
 • Detekce založená na inteligentní analýze obrazu
 • Využívá stávající kamery nebo lze dodat nové
 • Přenos dat přes LTE, WiFi nebo LAN
 • Virtuální privátní síť pro bezpečnou komunikaci
 • Intuitivní obslužný software pro dokonalý přehled o situaci
 • Možnost využití uvnitř budov i venku

 Hlavní výhody

 • Vysoká přesnost detekce
 • Informace o volných/obsazených parkovacích místech
 • Optimalizace využití stávajících parkovacích míst
 • Řízení ceny a zvýšení výběru za parkovné
 • Rozlišení parkujících vozidel do kategorií
 • Vizualizace obsazenosti parkovacích ploch v reálném čase
 • Nízké investiční i provozní náklady
 • Jednoduchá a rychlá montáž

 Další výhody

 • Na základě analýzy dat umožňuje regulovat dlouhodobé i krátkodobé stání
 • Lze využít i pro bezpečnostní zajištění míst zákazu parkování nebo vyhrazených parkovacích míst (hasiči, sanitky)

Možnosti rozšíření

 • Centrální aplikace
  • dostupnost parkovacích míst
  • napojení na systémy řízení dopravy
  • zakomponování do celkového dopravního systému obce/města
  • statistiky a reporty o obsazenosti a vytíženosti parkovacích míst
 • Napojení na informační tabule
 • Propojení s parkovacími nebo průjezdovými senzory ve vozovce
 • Možnost kombinace se závorovým systémem a parkovacím automatem
 • Baterie jako součást řešení pro instalaci na stožáry veřejného osvětlení

Komu je služba určena

 • Municipality - obce a města
 • Malé, střední i velké společnosti

Sledování polohy zařízení

Služba umožňuje za pomoci odolné kompaktní jednotky sledovat polohu zařízení. Jednotka se umístí například na vozidlo a na základě nastavení (např. stání delší než xy minut) odesílá polohu do centrální aplikace. Jednotka nevyžaduje servis ani přívod energie a výdrž interní baterie je minimálně 5 let.

Parametry řešení

 • komunikační síť v pásmu 868 MHz (provoz bez SIM karty)
 • pokrytí celého území ČR a poloviny Evropy (stále se rozšiřuje)
 • bezpečné proti zarušení
 • odolná jednotka vysílá polohu na základě nastavení
 • sledování polohy vozidel/zařízení/zásilek v reálném čase
 • možnost predikce doručení
 • kontrola termínů dodání zásilky
 • jednotka vybavená GPS lokátorem při změně stavu (stání delší než xy minut) odesílá informaci o poloze vozidla/zařízení/zásilky

 Hlavní výhody

 • jednoduchá a rychlá instalace a deinstalace bez nutnosti zásahu do konstrukce vozidla
 • nízké náklady na instalaci
 • výdrž na interní baterii garantována nejméně 5 let bez nutnosti údržby nebo zajištění externího napájení
 • integrace dat do systémů zákazníka
 • i při použití bez GPS lokátoru (úspora nákladů) lze sledovat mimo jiné dobu provozu, a tím plánovat a optimalizovat revize a opravy

 Komu je služba určena

 • dopravní a přepravní společnosti
 • poštovní a doručovatelské firmy
 • společnosti s potřebou servisovat, plánovat a monitorovat větší množství techniky
 • municipality – obce a města

Inteligentní analýza obrazu

Díky službě Inteligentní analýza obrazu získáte dokonalý přehled o tom, co se děje ve vašem městě. Moderní software od ČD - Telematiky z kamerového systému získá přehledné souhrny nebo detailní statistiky o intenzitě a složení dopravy, spočítá vozidla, chodce nebo cyklisty,
změří vzdálenosti mezi nimi a upozorní na nebezpečné situace a problémové oblasti.

Parametry řešení

 • zpracování dat z libovolného zdroje videa
 • monitorování a správa provozu
 • správa parkování
 • inteligentní zabezpečení
 • maloobchodní analytika
 • intuitivní rozhraní pro analýzy

Varianty řešení

 • kompletní dodávka včetně kamer
 • venkovní jednotky s vestavěným řešením
 • pro připojení na stávající kamery
 • samostatné kamery s inteligencí uvnitř
 • enterprise řešení pro zpracování videí z rozsáhlého
 • kamerového systému na vlastních serverech

Hlavní výhody

 • kompatibilní s jakoukoli digitální kamerou
 • možnost zpracování dat přímo v místě instalace
 • universální a plně konfigurovatelné řešení dle vašich potřeb
 • extrémně odolné venkovní jednotky
 • podpora více kamer
 • nízké požadavky na konektivitu
 • vysoká přesnost detekce
 • jednoduchá a rychlá montáž
 • nízké investiční i provozní náklady

Komu je služba určena

 • municipality – obce a města
 • kraje
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • dopravní podniky
 • obchodní centra
 • retailové obchody

Kontaktujte nás

Vyjádření k existenci sítí

Webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci elektronických komunikací sítí.

Územně analytické podklady

Webová aplikace určená pro podání žádosti o vydání, prohlížení a vyzvednutí dat.

Související produkty a služby

Internet

Služba ČDT-Internet umožňuje přístup k internetu prostřednictvím naší vlastní optické sítě

ICT služby

Nabízíme serverhousing, telehousing či služby call centra