ČD - Telematika ve své síti úspěšně otestovala datový přenos 1,2 Tbit/s, je tak připravena na další nárůst provozu na internetu

ČD - Telematika v listopadu úspěšně otestovala datový přenos s kapacitou 1,2 Tbit/s, a to v běžném provozu stávající DWDM sítě. Test proběhl ve spolupráci se sdružením CESNET s využitím technologie firmy ECI, globálního dodavatele řešení pro poskytovatele služeb, kritické infrastruktury a provozovatele datových center. Pozitivní výsledky testu jsou zajímavé především pro subjekty zabezpečující kritickou infrastrukturu státu a telekomunikační operátory, proto jejich zástupci testování přihlíželi.

„Příprava na vysokokapacitní přenosy dat je naprosto zásadní, protože provoz na internetu dramaticky narůstá. My chceme být připraveni, a proto jsme se pustili i do tohoto testu za plného běžného provozu naší sítě. Přestože testovaná technologie byla vyvíjena primárně pro nasazení v nově budovaných koherentních DWDM sítích, úspěšný test prokázal možnosti využití i ve stávajících optických DWDM sítích, kde se tím podstatně navyšuje jejich kapacita. Do rozvoje naší sítě hodláme investovat i nadále,“ říká Mikuláš Labský, ředitel úseku Telekomunikační služby ČD - Telematiky.

Na realizovaném testu se podíleli i odborníci sdružení CESNET, které se zabývá vlastním vývojem otevřených DWDM přenosových systémů pod názvem CzechLight. „Testovaná technologie představuje evoluci zařízení, které CESNET s firmou ECI v minulosti již testoval. Tato nová generace mimo dalšího zvýšení maximální dosahované přenosové rychlosti na spektrální kanál přináší navíc další flexibilitu. Díky ní lze dynamicky řídit přenosovou rychlost a dosah, a mimo jiné tak například reagovat na dočasně zhoršení parametrů vláknové linky snížením přenosové rychlosti namísto úplného přerušení přenosu. Jak bylo demonstrováno i nasazování těchto super-rychlých koherentních kanálů do tradičních (nekoherentních) přenosových DWDM systémů je pak jednoduché.“ uvedl Josef Vojtěch, vedoucí Oddělení optických sítí CESNET.

Přenos se uskutečnil na vzdálenost 60 kilometrů mezi lokalitami v Praze a Kolíně. V těchto městech v současnosti ČD - Telematika nabízí zákazníkům vysokorychlostní datové připojení až 100 Gbit/s. Díky úspěšnému testu zde plánuje do budoucna rozšířit stávající nabídku služeb o možnost přenášet vyšší datové toky. S dodavatelem technologie, společnosti ECI, spolupracuje ČD - Telematika již několik let.

V testu byla použita nová muxpondérová karta TM1200 umožňující v tzv. duálním režimu, při využití dvou DWDM kanálů, realizovat datové přenosy až do celkové kapacity 1,2 Tbit/s a tím výrazně navýšit stávající kapacitu současné optické sítě. Díky vysoké spektrální účinnosti, dynamickému řízení modulace a modulární šířce spektra je možné datový tok optimalizovat tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám klientů a zároveň proměnným podmínkám kanálu v přenosové síti. Optimalizace modulačních schémat spolu s měnící se šířkou alokovaného spektra umožňuje kontinuálně měnit přenosovou rychlost jednoho kanálu od 100 Gbit/s až do maximální kapacity 600 Gbit/s. Rovněž je potřeba zmínit i nízkou energetickou náročnost nové karty, která činí méně než 0,18 W na 1 Gbit/s.

V úseku páteřní trasy Praha - Kolín byly pro test alokovány dvě vlnové délky 1561,42 nm a 1558,17 nm z tzv. RED pásma odpovídající kanálům ch20 a ch24 ve fixním rastru 100 Gz. Nejprve byl realizován test přenosu maximální kapacity v duálním režimu 1,2 Tbit/s s modulací 64 QAM a využitím obou vlnových délek, při alokované spektrální šířce každého z kanálů 87,5 GHz (OSNR > 31 dB). Následně došlo k umělému zavedení šumu do testovaných kanálů, aby bylo ověřeno dynamické řízení modulace a zároveň i změna šířky alokovaného spektra. Nejprve byla snížena maximální dosažená kapacita přenosu na celkovou rychlost 800 Gbit/s při spektrální šířce 62,5 GHz na kanál (OSNR > 23,1 dB) a dále na celkovou rychlost 400 Gbit/s při spektrální šířce 100 GHz na kanál (OSNR > 17,6 dB). Na klientském rozhraní muxpondérové karty TM1200 byla pomocí ethernetového měřícího zařízení ověřena maximální datová kapacita přenosu v jednotlivých krocích testu a zároveň bylo provedeno i doplňující kontrolní měření optickým spektrálním analyzátorem v linkové části trasy.

ECI je globální dodavatel síťových řešení (ELASTIC Network® solution) pro poskytovatele služeb, kritická odvětví a operátory datových center. S příchodem sítí 5G, IoT a chytrých řešení se dramaticky zvyšují požadavky na provoz a provozovatelé sítí musí při vývoji své infrastruktury dělat chytrá rozhodnutí. Elastic Services Platform společnosti ECI využívá programovatelná paketová a optická síťová řešení, vlastní servisně orientovaný software a virtualizační schopnosti, aby poskytla robustní a přitom flexibilní řešení pro jakékoliv využití. Řešení ECI jsou uzpůsobena pro dnešní potřeby, ale dostatečně flexibilní, aby dokázala čelit výzvám zítřka. Více informací najdete na adrese www.ecitele.com.